Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Budowa rozdzielni 110kV wraz z dostawą urzadzeń dla Podstacji Trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki25.02.2013Przetarg nieograniczonyRoman Filipczak
(0-42) 205-55-69
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Michał Dudek

Przedmiot zamówienia

Budowa rozdzielni 110kV wraz z dostawą urzadzeń dla Podstacji Trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

18.03.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi
Reprezentowany przez Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa rozdzielni 110kV wraz z dostawą urzadzeń dla Podstacji Trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim”


1. Termin składania ofert: 18.03.2013 r. do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert: 18.03.2013 r. godz. 12.15.
3. Termin realizacji dostawy:
a) roboty budowlane, dostawa i montaż urządzeń: od 1 sierpnia 2014r. do 31 października 2014r. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnym terminie rozpoczęcia robót pisemnie z 30-dniowym wyprzedzeniem.
b) Sprawdzenia, rozruch, pomiary, pierwsze podanie napięcia nie później niż do dnia do 30.04.2015 r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego:
PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

5. Kryteria wyboru oferty:
a) wysokość ofertowej ceny
- współczynnik wagowy oceny – 100 %

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:
osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail lub faksem (nr fax 0-42 / 205-57-67) – nieodpłatnie.

7. Wadium: w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia 18.03.2013 r. do godz. 12.00
8. Osob.a uprawniona do kontaktu z oferentami:
a. Roman Filipczak, Michał Dudek
b. Pok. nr 908,
c. Nr tel.: (0-42) 205-55-69,
d. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
9. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Łódzki ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

„Budowę rozdzielni 110kV wraz z dostawą urządzeń

do Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki”

1.       Data złożenia oferty:                 25.03.201 r.

2.       Data wyboru oferty:                 17.04.2013 r. 

3.       Termin realizacji:                      do 30 kwietnia 2015 r.

4.       Dostawca:                                   ABB Sp. z o.o.

04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

5.       Wartość oferty netto:                3 080 000,00 zł

6.       Osoba uprawniona do kontaktu:

a.       Roman Filipczak,

b.      Pok. nr 908,

c.       Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,

d.      e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl

7.       Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie wewnętrznych uregulowań spółki PKP Energetyka S.A. – Tymczasowa instrukcja udzielania zamówień w PKP Energetyka S.A.  EH-2 (§ 3, 4, 9, 11-16, 22-32).