Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa dwóch kontenerowych stacji transformatorowo - rozdzielczych SN

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki28.05.2013Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa dwóch kontenerowych stacji transformatorowo - rozdzielczych SN

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

     

09.07.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę dwóch kontenerowych stacji

transformatorowo - rozdzielczych SN”

1.       Termin składania ofert:            09.07.2013 r. do godz. 1000.

2.       Otwarcie ofert:                          09.07.2013 r.  godz. 1015.

3.       Termin realizacji dostawy:      

a)                  Dla zadania Nr 1 – do 30.08.2013 r.           

b)                 Dla zadania Nr 2 – do 15.09.2013 r.

4.       Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

                                                           PKP Energetyka Spółka Akcyjna

                                                           Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

5.       Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

a)                   wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

6.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

7.       Wadium:    musi być wniesione do dnia  09.07.2013 r. do godz. 1000

a)        Dla zadania Nr 1 - dostawa kontenerowej stacji SR Zakładowa                           10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

b)        Dla zadania Nr 2 - dostawa kontenerowej stacji Marzenin                                      6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

8.       Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

·         Michał Dudek      - tel. 697 049 130 (e-mail:  m.dudek@pkpenergetyka.pl)

·         Maciej Pietrus      - tel. 697 042 020 (e-mail:  m.pietrus@pkpenergetyka.pl)

·         Roman Filipczak   - tel. 697 040 259 (e-mail:  r.filipczak@pkpenergetyka.pl)

9.       Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

Wybrano wykonawcę:

Zadnanie 1
ZPUE S.A.
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

Zadanie Nr 2
postepowanie unieważnione

Wartość oferty netto: Zadanie Nr 1 – 426 700,00 zł