Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2013 roku zespołu urządzeń do wyciągania i zawieszania energetycznych linii napowietrznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Robót Energetycznych29.07.2013Przetarg nieograniczonyWojciech Janaszkiewicz
697 046 896
w.janaszkiewicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2013 roku zespołu urządzeń do wyciągania i zawieszania energetycznych linii napowietrznych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w:
PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki, w sekretariacie - pokój nr 111, lub przesłać pocztą, nie później niż do dnia 22.08.2013 r. do godz.12.00.

22.08.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na realizację zadania:
„Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2013 roku zespołu urządzeń do wyciągania i zawieszania energetycznych linii napowietrznych”

1. Zamawiający: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Robót Energetycznych Słotwiny, 95-040 Koluszki NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy 788 193 790,00 zł wpłacony w całości.
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez6-210/02/13.
3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ: SIWZ nr: EZ15-Ez6-210/02/13, można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, lub drogą elektroniczną po zgłoszeniu takiej woli na adres określony w p.12 niniejszego ogłoszenia.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
„Dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2013 roku zespołu urządzeń do wyciągania i zawieszania energetycznych linii napowietrznych” a w szczególności:
a) wciągarki hydraulicznej 70 kN do ciągnięcia przewodów linii napowietrznej-szt. 1
b) hamownika hydraulicznego 40 kN do ciągnięcia przewodów linii napowietrznych –szt. 1
c) stojaka hydraulicznego bębnów z przewodem -szt. 1
d) stojaków do linki wstępnej – szt. 3.
e) bębnów linki wstępnej wraz z linką wstępną stalowa plecioną o średnicy 13 mm – szt. 10
f) bębna linki wstępnej z możliwością rozpinania bębna - szt. 3
g) rolki montażowej pojedynczej aluminiowej -szt. 40
h) rolki montażowej pojedynczej aluminiowej do opgw - szt. 12
i) praski hydraulicznej z jednostką zasilającą – kpl 1
j) drabiny/podestu montażowego aluminiowego -szt. 4
k) drabiny montażowej aluminiowej - szt. 2
l) rolki uziemiającej-szt 1
m) pończochy czołowej do przewodów AFL -szt. 2
n) złącza obrotowego (krętlika) do przewodów -szt.2
o) złącza stałego do przewodów - szt. 10
p) bananów stabilizujących do ciągnięcia przewodów i opgw –szt. 1
r) rolki stalowej z rozpinaną jedną stroną – szt. 6
s) rolki aluminiowej z rozpinaną jedną stroną – szt. 5
t) lunetki do wizowania przewodów ze statywem do zamocowania do konstrukcji słupa - szt. 1
u) linki konopnej alpinistycznej Ø 12 statyczna mb. 1000
w) gali łańcuchowych z hakiem przegubowym z aparatem bezpieczeństwa- szt. 24
z) żabek montażowych wraz ze szczękami – szt.18
Ww. elementy powinny spełniać wymogi określone w specyfikacji nr: EZ15-Ez6-210/02/13.
5. Informacja o rodzaju oferty: Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu
z zakresu przedmiotu zamówienia tylko jedną ofertę.
6. Termin wykonania zamówienia: 5 grudnia 2013 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w SIWZ nr: EZ15-Ez6-210/02/13.
8. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert: wysokość oferowanej ceny – współczynnik wagowy oceny – 100%. zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez6-210/02/13.
10. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w: PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki, w sekretariacie - pokój nr 111, lub przesłać pocztą, nie później niż do dnia 22.08.2013 r. do godz.12.00.
11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
12. Kontakt: Ze strony PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w godzinach 10.00 – 14.00 jest Pan Wojciech Janaszkiewicz – tel. 697046896 email: w.janaszkiewicz@pkpenergetyka.pl.