Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa modułowej zabudowy pociągu sieciowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala29.11.2013Przetarg nieograniczonyBartosz Antas
22 39 19 092
b.antas@pkpenergetyka.pl

Tomasz Paradowski
22 39 19 081
t.paradowski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa modułowej zabudowy pociągu sieciowego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 442

12.12.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

o zamówieniu

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie - Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

Dostawa modułowej zabudowy pociągu sieciowego”

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa modułowej zabudowy pociągu sieciowego”.
 2. W ramach realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do:
  1. opracowania projektu dokumentacji modułowej zabudowy pociągu sieciowego,
  2. uzgodnienia opracowanego projektu dokumentacji z Zamawiającym,
  3. wykonanie modułowej zabudowy dla pociągu sieciowego,
  4. montaż modułowej zabudowy na dostarczonych przez Zamawiającego platformach kontenerowych,
  5. przeprowadzenie prób i badań odbiorczych kompletnego pociągu sieciowego,
  6. dostawa kompletnego pociągu sieciowego do Użytkownika.
 3. Terminy wykonania zamówienia -  nie później niż do 30 września 2014 roku, w tym:
  1. opracowania dokumentacji modułowej zabudowy pociągu sieciowego, - nie później niż w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
  2. wykonanie modułowej zabudowy dla pociągu sieciowego,
  3. montaż modułowej zabudowy na dostarczonych przez Zamawiającego platformach kontenerowych
  4. przeprowadzenie prób i badań odbiorczych kompletnego pociągu sieciowego.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/19-5/13.
 5. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie:

- otrzymać pocztą elektroniczną,

- odebrać w pokoju nr 442, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

 1. Kryteriami oceny ofert są: wysokość ceny ofertowej (80%) i ocena technicznej części oferty(20%).
 2. Termin i miejsce składania ofert – do godz. 10:00 dnia 12 grudnia 2013 r. na adres: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 442
 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/19-5/13.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 5. Kwota wadium wynosi 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
 6. Zastosowane zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
  w postaci zatrzymania 10% wynagrodzenia umownego brutto.
 7. W sprawach związanych z uzyskaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kontaktować się z:
  1. Bartosz Antas       - tel. 22 39 19 092, e-mail: b.antas@pkpenergetyka.pl
  2. Tomasz Paradowski        - tel. 22 39 19 081, e-mail: t.paradowski@pkpenergetyka.pl

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 roku