Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych: 15,75/0,4 kV, 21/0,4kV, 15/6 kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny20.06.2013Przetarg nieograniczonyDariusz Drozdowski
58 742 02 02 wew. 5001
d.drozdowski@pkpenergetyka.pl

Artur Milczyński
58 742 02 02 wew. 1051
a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa nowych transformatorów rozdzielczych: 15,75/0,4 kV, 21/0,4kV, 15/6 kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Składanie ofert: 12.08.2013 r. godz. 12.30, PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

12.08.2013

Dodatkowe informacje

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa  nowych transformatorów rozdzielczych:

15,75/0,4 kV,  21/0,4kV, 15/6 kV”

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu – zamówienia sektorowego.

Nr referencyjny nadany sprawie:

EZ11-Ez5-2110/01-138/01/13

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach przedmiotu zamówienia – Dariusz Drozdowski – tel.: (58) 742-02-02 wew. 5001, faks: (58) 721-37-19, e-mail: d.drozdowski@pkpenergetyka.pl.
 • w sprawach procedury przetargowej - Artur Milczyński - tel./fax (58) 742-02-02               wew. 1051, e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

Termin składania ofert:12.08.2013 r. do godz. 12.30.

Dodatkowe informacje:

 1. Otwarcie ofert: 12.08.2013 r. godz. 13.00, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sala konferencyjna III p.
 2. Kryteria wyboru oferty: Cena (C) 100%
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
 5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
 6. Minimalny okres gwarancji: 48 miesięcy
 7. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ
 8. Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 9. Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.

Wynik postępowania