Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnic 15 kV do 6 stacji rozdzielczych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki09.07.2013Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnic 15 kV do 6 stacji rozdzielczych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 14.08.2013 r. do godz. 12:30.

14.08.2013

Wynik postępowania

Dotyczy postępowania nr EU-EZ1-Ez5a-9000/3/13 pn. „Dostawa rozdzielnic 15 kV do 6 stacji rozdzielczych”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje że:

1.   Otwarcie ofert:   
W przedmiotowym postępowaniu do dnia 14.08.2013 r. do godz. 12:30 wpłynęły oferty dla następujących części:

1)    Część I (rozdzielnice do stacji: Wolska-3, PZO Echo, Echo ST-1, WUT Pendolino):

Lp.

Nazwa (firma) adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

1.

ZPUE S.A.

ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa

1 315 868,76

2.

ELEKTROBUDOWA S.A.

ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice

1 429 752,00

2)    Część II (pole rozdzielnicy do stacji PT Okęcie):

Dla części II nie złożono ofert.

3)    Część III (pole rozdzielnicy do stacji Wolska-2):

Lp.

Nazwa (firma) adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

1.

ZPUE S.A.

ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa

51 276,24

2.   Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla części I oraz części III zamówienia, tj. ofertę firmy
ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa.

3.   Odrzucenie ofert:

Nie odrzucono ofert.

4.   Wykluczenie wykonawców:

Nie wykluczono wykonawców.

5.   Termin, po upływie którego umowa ws. zamówienia może zostać zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy umowa ws. zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.