Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnic SN i nn

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Kujawski22.11.2013Przetarg nieograniczonyRadosław Kłosowski
(52) 518-11-75
R.Klosowski@pkpenergetyka.pl

Łukasz Osak
(052) 518-15-77
l.osak@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnic SN i nn

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7

85-082 Bydgoszcz,

IV peron stacji PKP Bydgoszcz Główna, II piętro

Sekretariat w godz. 700 - 1500

13.01.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz,     woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę rozdzielnic SN i nn”

 1. Termin składania ofert:            13.01.2014 r. do godz. 1000.
 2. Otwarcie ofert:                          13.01.2014 r.  godz. 1015.
 3. Termin realizacji dostawy:       do 04.03.2014 r.
 4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi 

Zakład Kujawski, ul. Zygmunta Augusta 7

85-082 Bydgoszcz,

IV peron stacji PKP Bydgoszcz Główna, II piętro

Sekretariat w godz. 700 - 1500

 1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
  1. wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 254 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

 1. Wadium:    w wysokości30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  13.01.2014 r. do godz. 1000

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Wyjaśnienia dot. parametrów technicznych i realizacji zadania:

 • Łukasz Osak - tel. (052) 518-15-77; (e-mail: l.osak@pkpenergetyka.pl)
 • Marek Głowacki – tel. kom. 697 041 022; (e-mail: m.glowacki@pkpenergetyka.pl)
 • Radosław Kłosowski – tel. (052) 518-11-75; (e-mail: r.klosowski@pkpenergetyka.pl)
 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Kujawski

ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

„dostawę rozdzielnic SN i nn”

1.       Data złożenia oferty:                           13.01.2014 r.

2.        Data wyboru oferty:                             13.01.2014 r. 

3.        Termin realizacji dostawy:                do 04.03.2014 r.

4.       Dostawca:                                   ASAJ Sp. z o.o.,

                                                           ul. K. Przerwy-Tetmajera 1

                                                           08-110 Siedlce

5.       Wartość oferty netto:                385 350,00 zł

6.        Osoba uprawniona do kontaktu:

a.       Radosław Kłosowski,

b.      Pok. nr 254,

c.       Nr  tel.:  (0-52) 518-11-75,

d.      e-mail: r.klosowski@pkpenergetyka.pl

7.        Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).