Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnic nN 0,4kV AC i DC dla Podstacji Trakcyjnych Zgierz i Głowno

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki17.09.2013Przetarg nieograniczonyMaciej Pietrus
697 042 020
m.pietrus@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnic nN 0,4kV AC i DC dla Podstacji Trakcyjnych Zgierz i Głowno

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
05.11.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę rozdzielnic nN 0,4kV AC i DC

dla PT Zgierz i Głowno”

1.       Termin składania ofert:            05.11.2013 r. do godz. 1000.

2.       Otwarcie ofert:                          05.11.2013 r.  godz. 1015.

3.       Termin realizacji dostawy:       do 16.12.2013 r.

4.       Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

5.       Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

a)                   wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

6.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

7.       Wadium:    w wysokości2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) musi być wniesione do dnia  05.11.2013 r. do godz. 1000

8.       Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

·         Maciej Pietrus      - tel. 697 042 020 (e-mail:  m.pietrus@pkpenergetyka.pl)

·         Michał Dudek      - tel. 697 049 130 (e-mail:  m.dudek@pkpenergetyka.pl)

·         Roman Filipczak   - tel. 697 040 259 (e-mail:  r.filipczak@pkpenergetyka.pl)

9.       Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

„dostawę rozdzielnic nN 0,4kV AC i DC

dla PT Zgierz i Głowno”

1.       Data złożenia oferty:                 05.11.2013 r.

2.       Data wyboru oferty:                 15.11.2013 r. 

3.       Termin realizacji dostawy:       do 16.12.2013 r.

4.       Dostawca:                                   REVICO  S.A.

09-472 Słupno, Mirosław 39C 

5.       Wartość oferty netto:                142 400,00 zł

6.       Osoba uprawniona do kontaktu:

a.       Roman Filipczak,

b.      Pok. nr 908,

c.       Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,

d.      e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl

7.       Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 oraz Art. 93. ust. 1. pkt. 4. Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).