Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnic prądu zmiennego i rozdzielnic prądu stałego do podstacji trakcyjnych na linii E-65

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny04.10.2013Przetarg nieograniczonyDariusz Drozdowski, Artur Milczyński
(58) 742-02-02 wew. 5001
d.drozdowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnic prądu zmiennego i rozdzielnic prądu stałego do podstacji trakcyjnych na linii E-65

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
13.11.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny.


Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa rozdzielnic prądu zmiennego i rozdzielnic prądu stałego do podstacji trakcyjnych na linii E-65”

Zgodnie z Ogłoszeniem zamówienia sektorowego.Nr referencyjny nadany sprawie:
EZ11-Ez5-2110/01-267/1/13

Osoby do kontaktu:
•    w sprawach przedmiotu zamówienia – Dariusz Drozdowski – tel.: (58) 742-02-02 wew. 5001, faks: (58) 721-37-19, e-mail: d.drozdowski@pkpenergetyka.pl.
•    w sprawach procedury przetargowej - Artur Milczyński - tel./fax (58) 742-02-02 wew. 1051, e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Miejsce składania ofert:
PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

Termin składania ofert: 13.11.2013 r. do godz. 12.30.

Dodatkowe informacje:

1.    Otwarcie ofert: 13.11.2013 r. godz. 13.00.
2.    Kryteria wyboru oferty: Cena     (C) 100%
3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4.    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
5.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
6.    Minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy
7.    Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ
8.    Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
9.    Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.