Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnicy w izolacji gazowej WN 110kV GIS dla stacji 110/15kV RPZ PKP Fabryczna

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki17.04.2013Przetarg nieograniczonyRoman Filipczak
42 205-55-69
r.filipczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnicy w izolacji gazowej WN 110kV GIS dla stacji 110/15kV RPZ PKP Fabryczna

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego:
PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7:00 - 15:00

14.06.2013

Dodatkowe informacje

1. Termin składania ofert:  14.06.2013 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert: 14.06.2013 r. godz. 10:15.
3. Termin realizacji dostawy: do 15.01.2015 r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego:
PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7:00 - 15:00

5. Kryteria wyboru oferty:
a) wysokość ofertowej ceny
- współczynnik wagowy oceny   – 100 %
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:
osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail lub faksem (nr fax 0-42 / 205-57-67) – nieodpłatnie.
7. Wadium: w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  14.06.2013 r. do godz. 10:00
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  a. Roman Filipczak, Maciej Pietrus, Bartosz Denys
  b. Pok. nr 908,
  c. Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,
  d. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
9. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

„Dostawa rozdzielnicy w izolacji gazowej WN 110kV GIS

dla stacji 110/15kV RPZ PKP Fabryczna

1.       Data złożenia oferty:                 14.06.2013 r.

2.       Data wyboru oferty:                 21.06.2013 r. 

3.       Termin realizacji dostawy:       do 15.01.2015 r

4.       Dostawca:                                   ALSTOMPower Sp. z o.o.  

                                                           40-142 Katowice, ul. Modelarska 12

5.       Wartość oferty netto:                3 188 000,00 zł

6.       Osoba uprawniona do kontaktu:

a.       Roman Filipczak,

b.      Pok. nr 908,

c.       Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,

d.      e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl

7.       Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).