Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa stacji transformatorowo – rozdzielczej z transformatorami wraz z montażem i uruchomieniem

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni11.03.2013Przetarg nieograniczonyElżbieta Szałajko
697 049 218
e.szalajko@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa stacji transformatorowo – rozdzielczej z transformatorami wraz z montażem i uruchomieniem

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
sekretariat

03.04.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa stacji transformatorowo – rozdzielczej z transformatorami wraz z montażem i uruchomieniem”

1. Termin składania ofert: 03.04.2013r. do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert: 03 04.2013r. godz. 10.15
3. Termin realizacji: 40 dni od daty podpisania umowy
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.
5. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa - 100%
6. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7. Wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100)
8. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Henryk Paciorek tel. 697 041 927
e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl
- w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajko tel. 697 049 218
e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl

9. Pozostałe uwagi:
Postępowanie wg przepisów ustawy Pzp.

Treść ogłoszenia przekazana została Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie ukazało się pod numerem 2013/S 049 - 080157

Wynik postępowania

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 03.04.2012 r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa stacji transformatorowo – rozdzielczej z transformatorami
wraz z montażem i uruchomieniem”

Wpłynęło: 5 ofert
Odrzucono: 0 ofert
Wybrano ofertę firmy:
Elektromontaż - Lublin Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 1, 20-447 Lublin

za cenę netto: 149 700,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset zł 00/100) plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury