Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa szaf przekaźnikowo – sterowniczych dla Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki08.11.2013Przetarg nieograniczonyRoman Filipczak
697040259
r.filipczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa szaf przekaźnikowo – sterowniczych dla Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
30.12.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę szaf przekaźnikowo - sterowniczych

dla Podstacji Trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki”

1.       Termin składania ofert:            30.12.2013 r. do godz. 1100.

2.       Otwarcie ofert:                          30.12.2013 r.  godz. 1115.

3.       Termin realizacji dostawy:       do 31.10.2014 r.

4.       Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

5.       Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

a)                   wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

6.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

7.       Wadium:    w wysokości10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  30.12.2013 r. do godz. 1100

8.       Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

·         Michał Dudek      - tel. 697 049 130 (e-mail:  m.dudek@pkpenergetyka.pl)

·         Roman Filipczak   - tel. 697 040 259 (e-mail:  r.filipczak@pkpenergetyka.pl)

9.       Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.