Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa trzech kontenerowych stacji transformatorowo - rozdzielczych SN wraz z transformatorami

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki01.03.2013Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Maciej Pietrus
697 042 020
m.pietrus@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa trzech kontenerowych stacji transformatorowo - rozdzielczych SN wraz z transformatorami

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi
reprezentowany przez Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

19.04.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi
reprezentowany przez Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę trzech kontenerowych stacji transformatorowo - rozdzielczych SN wraz z transformatorami”

1. Termin składania ofert: 19.04.2013 r. do godz. 10.00.
2. Otwarcie ofert: 19.04.2013 r. godz. 10.15.
3. Termin realizacji dostawy:
a) Dla zadania Nr 1 – do 15.05.2013 r.
b) Dla zadania Nr 2 – do 03.06.2013 r.
c) Dla zadania Nr 3 – do 17.06.2013 r.

4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego:
PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7.00 - 15.00

5. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
a) wysokość ofertowej ceny
- współczynnik wagowy oceny – 100 %

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:
osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

7. Wadium: musi być wniesione do dnia 19.04.2013 r. do godz. 10.00
a) Dla zadania Nr 1 - dostawa kontenerowej stacji transformatorowej LPN Koło 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
b) Dla zadania Nr 2 - dostawa kontenerowej stacji transformatorowej Łódź Dąbrowa 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
c) Dla zadania Nr 3 – dostawa kontenerowej stacji transformatorowej EGC Konstantynów 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

8. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:
• Michał Dudek - tel. 697 049 130 (e-mail: m.dudek@pkpenergetyka.pl)
• Maciej Pietrus - tel. 697 042 020 (e-mail: m.pietrus@pkpenergetyka.pl)
• Roman Filipczak - tel. 697 040 259 (e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl)

9. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

„dostawę trzech kontenerowych stacji

transformatorowo - rozdzielczych SN wraz z transformatorami”

1.       Data złożenia oferty:                 19.04.2013 r.

2.       Data wyboru oferty:                 22.04.2013 r. 

3.       Termin realizacji dostawy:      

a)   Dla zadania Nr 1 – do 15.05.2013 r.              

b)   Dla zadania Nr 2 – do 03.06.2013 r.

c)   Dla zadania Nr 3 – do 17.06.2013 r.  

4.       Dostawca:                                   Zadanie Nr 1            

„Elektromontaż – Lublin” Sp. z o.o.

                                                           20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Zadanie Nr 2

ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

Zadanie Nr 3

ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c

5.       Wartość oferty netto:                Zadanie Nr 1 –   95 800,00 zł

Zadanie Nr 2 – 198 000,00 zł

Zadanie Nr 3 – 153 000,00 zł

6.       Osoba uprawniona do kontaktu:

a.       Roman Filipczak,

b.      Pok. nr 908,

c.       Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,

d.      e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl

7.       Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).