Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa urządzeń i konstrukcji dla obiektów zasilania na linii E-59. Zad. Nr 1 – Rozdzielnice; Zad. Nr 2 – Szafy licznikowe; Zad. Nr 3 – Osłony dławików

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni14.10.2013Przetarg nieograniczonyMarek Szumlewicz
697 050 417
m.szumlewicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń i konstrukcji dla obiektów zasilania na linii E-59. Zad. Nr 1 – Rozdzielnice; Zad. Nr 2 – Szafy licznikowe; Zad. Nr 3 – Osłony dławików

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
26.11.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa urządzeń i konstrukcji dla obiektów zasilania na linii E-59”

Zad. Nr 1 – Rozdzielnice nN (PT Iłowiec, PT Mosina, PT Luboń)

Zad. Nr 2 – Szafy licznikowe (PT Iłowiec, PT Mosina, PT Luboń)

Zad. Nr 3 – Osłony dławików (PT Iłowiec, PT Mosina, PT Luboń)

1. Termin składania ofert:26.11.2013r. do godz. 1130

2.Otwarcie ofert:  26.11.2013r. godz. 1200

3.Termin realizacji:   do 31.12.2013r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą
     pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa             100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

Zad. Nr 1 – 4 500,00 zł

Zad. Nr 2 – 2 500,00 zł

Zad. Nr 3 – 3 000,00 zł

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Marek Szumlewicz tel. 697 050 417   e-mail: m.szumlewicz@pkpenergetyka.pl

- w sprawach proceduralnych:          Elżbieta Szałajko        tel. 697 049 218 e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    Postępowanie wg przepisów ustawy Pzp.

Treść ogłoszenia przekazana została Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi

ul. Hoża 63/67   00-681 Warszawa
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.11.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa urządzeń i konstrukcji dla obiektów zasilania na linii kolejowej nr E-59”

Zad. Nr 1 – Rozdzielnice nN (PT Iłowiec, PT Mosina, PT Luboń)

Zad. Nr 2 – Szafy licznikowe (PT Iłowiec, PT Mosina, PT Luboń)

Zad. Nr 3 – Osłony dławików (PT Ilowiec, PT Mosina, PT Luboń)

Wpłynęło: 3 oferty
Odrzucono: 0 ofert

Wybrano oferty firm:

   Zad. Nr 1 – Rozdzielnice nN

 ELESTER-PKP Sp. z o.o.

   ul. Pogonowskiego 81,     90-569 Łódź

za cenę netto: 137 000,00 zł   plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

   Zad. Nr 2 – Szafy licznikowe

 HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o.

   ul. Wyszyńskiego 2B,     22-100 Chełm

   za cenę netto: 62 320,00 zł   plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

   Zad. Nr 3 – Osłony dławików

 TRAKCJA S.A.

   ul. Złota 59, XVIIIp.,     00-120 Warszawa

   za cenę netto: 36 000,00 zł   plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.