Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawę rozdzielnicy przyściennej SN 15kV dla ST1 Kutno

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki14.03.2013Przetarg nieograniczonyMaciej Pietrus
697 042 020
m.pietrus@pkpenergetyka.pl

Roman Filipczak
697 040 259
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawę rozdzielnicy przyściennej SN 15kV dla ST1 Kutno

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź,
IX piętro, sekretariat, w godz. 7:00 - 15:00

06.05.2013

Dodatkowe informacje

1. Termin składania ofert: 06.05.2013 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert: 06.05.2013 r. godz. 10:15.
3. Termin realizacji dostawy: do 20.06.2013 r.
4. Oferty należy składać w:  
PKP Energetyka Spółka Akcyjna
Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 7:00 - 15:00

5. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
a) wysokość ofertowej ceny
- współczynnik wagowy oceny   – 100 %
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:
osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.
7. Wadium: w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  06.05.2013 r. do godz. 10:00
8. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:
• Maciej Pietrus  - tel. 697 042 020 (e-mail:  m.pietrus@pkpenergetyka.pl)
• Roman Filipczak   - tel. 697 040 259 (e-mail:  r.filipczak@pkpenergetyka.pl)
9. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi
reprezentowany przez Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie
przedstawia informację o rozstrzygnięciu
przetargu nieograniczonego
na realizację zadania pt.:

„dostawę rozdzielnicy przyściennej SN 15kV dla ST1 Kutno”


1. Data złożenia oferty: 06.05.2013 r.

2. Data wyboru oferty: 20.05.2013 r.

3. Termin realizacji dostawy: do 20.06.2013 r

4. Dostawca:

uesa Polska Sp. z o.o.
68-300 Lubsko, ul. Traugutta 2

5. Wartość oferty netto: 224 830,00 zł

6. Osoba uprawniona do kontaktu:
 a. Roman Filipczak,
 b. Pok. nr 908,
 c. Nr tel.: (0-42) 205-55-69,
 d. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl

7. Pozostałe uwagi:
Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).