Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawy 12 szt. transformatorów 15/0,4 kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki18.04.2013Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski
22 39-19-370
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawy 12 szt. transformatorów 15/0,4 kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 8 w godz. 700 - 1500

28.05.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Dostawy 12 szt. transformatorów 15/0,4 kV

  1. Termin składania ofert:     28.05.2013 r. godz. 1230
  2. Otwarcie ofert:                    28.05.2013 r. godz. 1300

3.    Oferty należy składać w:    siedziba Zamawiającego

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 8 w godz. 700 - 1500

  1. Kryteria oceny ofert:          

Najniższa cena.

  1. Wadium:       
    w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy)
  2. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Maciej Dąbrowski, Tomasz Kocus, pok. nr 8, fax. 22 39-19-370, e-mail: maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl

7.    Opis przedmiotu zamówienia: dostawa 12 szt. transformatorów 15/0,4 kV, każdy o uzwojeniach GN/DN – Cu/Cu, typu: olejowe oraz suche, o mocach znamionowych od 100 kVA do 1250 kVA. Szczegółowe informacje dostępne są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje że:

1.   W przedmiotowym postępowaniu do dnia 28.05.2013 r. do godz. 12:30 wpłynęły 2 oferty:

Lp.

Nazwa (firma) adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

1.

ZPUE S.A.

ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa

637 911,46

2.

ELBUD HURT KATOWICE Sp. z o.o.

ul. Roździeńska 14, 40-382 Katowice

684 463,29

2.   Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa.

3.   Odrzucenie ofert:

Nie odrzucono ofert.

4.   Wykluczenie wykonawców:

Nie wykluczono wykonawców.

5.   Termin, po upływie którego umowa ws. zamówienia może zostać zawarta

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy umowa ws. zamówienia publicznego,
z zastrzeżeniem art. 183, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.