Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawy elektronicznych liczników energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala15.05.2013Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawy elektronicznych liczników energii elektrycznej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna,
ul. Hoża 63/67,00-681 Warszawa,

Biuro Zakupów i Logistyki,
pok. nr 101 (I piętro).

04.06.2013

Dodatkowe informacje

PKP ENERGETYKA S.A.
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Dostawy elektronicznych liczników energii elektrycznej”

I. Postępowanie jest prowadzone w celu zawarcia z Wykonawcami Umowy ramowej na dostawy elektronicznych liczników energii elektrycznej w ilości ogółem 5020 sztuk.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) Nr EH21a-9001-12-3/17/BW/13.
III. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
IV. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnie z wymogami postawionymi w SIWZ.
V. Kryteria oceny ofert:
wysokość ceny ofertowej (100%),
VI. Termin i miejsce składania ofert – do godz. 10:30 dnia 04 czerwca 2013 r., adres: PKP Energetyka Spółka Akcyjna, Biuro Zakupów i Logistyki, ul. Hoża 63/67,
00-681 Warszawa,
pok. nr 101 (I piętro).
VII. Termin związania ofertą – 60 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w SIWZ.
IX. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
X. Dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wnieść do godz. 10:30 dnia 04 czerwca 2013 r. wadium w wysokości określonej w pkt 10 SIWZ