Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja sterowania lokalno / zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych urządzeń w podstacji trakcyjnej Kraski

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki11.01.2013Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
42-205-56-98
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Zbyszek Bródka
697-040-297

Przedmiot zamówienia

Modernizacja sterowania lokalno / zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych urządzeń w podstacji trakcyjnej Kraski

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
działająca poprzez Oddział Usługi
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90-002 Łódź

25.01.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
działająca poprzez Oddział Usługi
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90-002 Łódź

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja sterowania lokalno / zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych urządzeń w podstacji trakcyjnej Kraski”
1. Termin składania ofert: 25.01.2013r. do godz. 9:30
2. Otwarcie ofert: 25.01.2013r. o godz. 10:00
3. Termin realizacji usługi:

1) do 13.02.2013r. – uruchomienie sterowania 2 sekcji nowej rozdzielnicy 15kV;
2) do 17.03.2013r. – uruchomienie sterowania 1 sekcji nowej rozdzielnicy 15kV;
3) do 30.03.2013r. – sprawdzenie i rozruch sterowania rozdzielnicą 15kV wraz z uruchomieniem sterowania rozdzielnicą z Nastawni Centralnej w Łodzi;
4) do 15.04.2013r. – końcowa konfiguracja wszystkich zamontowanych urządzeń oraz sprawdzenie, przeprowadzenie pomiarów powykonawczych i rozruch zmodernizowanego sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych urządzeń w tym pola liniowo-transofrmatorowego 110kV
w podstacji trakcyjnej Kraski;
5) do 30.04.2013r. – przekazanie dokumentacji powykonawczej i odbiór końcowy.

4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
5. Kryteria wyboru oferty:
I. wysokość ceny ofertowej: współczynnik wagowy oceny 90 %
II. długość okresu gwarancji: współczynnik wagowy oceny 10 %
6. Wadium w wys. 2 500,00 zł należy złożyć do dnia 25.01.2013r. do godz. 9:30.
7. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
• Michał Dudek - tel. 42-205-56-98 lub kom. 697-049-130,
• Zbyszek Bródka - tel. 697-040-297
8. Pozostałe uwagi.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r., oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 921, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą, e-mail (m.dudek@pkpenergetyka.pl, ez2@pkpenergetyka.pl) lub faksem (nr fax. 42-205-56-70) – nieodpłatnie.
Łódź, 11 stycznia 2013r.