Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych dla 23 obiektów zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanych na lini kolejowej E-65

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny21.03.2013Przetarg nieograniczonyDariusz Drozdowski
058 742 02 02 wew. 5001
d.drozdowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych dla 23 obiektów zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanych na lini kolejowej E-65

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny

ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot III piętro  -sekretariat 

30.04.2013

Dodatkowe informacje

 1. Termin składania ofert: 30.04.2013 r do godz. 11.00
 2. Otwarcie ofert: 30.04.2013 r godz.12.00
 3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny

ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot III piętro  -sekretariat

 1. Kryteria wyboru oferty:

a)    100 % cena

 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok.109 I piętro lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail lub faksem (nr fax.058 721 37 19) – nieodpłatnie.

 1. Wadium w wysokości musi być wniesione do dnia 30.04.2013 r do godz. 11.00

 

Nr zadania

Obiekt

Wartość wadium

1

2

3

Zadanie nr 1

PT Świercze

350,00 PLN

Zadanie nr 2

PT Ciechanów

480,00 PLN

Zadanie nr 3

PT Gołotczyzna

550,00 PLN

Zadanie nr 4

PT Krośnice

600,00 PLN

Zadanie nr 5

PT Wyszyny

450,00 PLN

Zadanie nr 6

PT Iłowo

550,00 PLN

Zadanie nr 7

PT Działdowo

350,00 PLN

Zadanie nr 8

PT Tuczki

350,00 PLN

Zadanie nr 9

PT Zajączkowo Lubawskie

350,00 PLN

Zadanie nr 10

PT Iława

350,00 PLN

Zadanie nr 11

PT Ząbrowo

550,00 PLN

Zadanie nr 12

PT Susz

600,00 PLN

Zadanie nr 13

PT Prabuty

900,00 PLN

Zadanie nr 14

PT Mikołajki Pomorskie

550,00 PLN

Zadanie nr 15

PT Mleczewo

550,00 PLN

Zadanie nr 16

PT Malbork

480,00 PLN

Zadanie nr 17

PT Tczew

600,00 PLN

Zadanie nr 18

PT Miłobądz

480,00 PLN

Zadanie nr 19

PT Pruszcz Gdański

380,00 PLN

Zadanie nr 20

PT Gdańsk Południe

380,00 PLN

Zadanie nr 21

PT Gdynia Orłowo

380,00 PLN

Zadanie nr 22

PT Gdynia Cisowa

380,00 PLN

Zadanie nr 23

KS Gdynia Stocznia

150,00 PLN

 

 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r, oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Północny

ul. Jana z Kolna 29

81-859 Sopot

Tel (58) 742-02-02

Fax. (58) 721-37-19

 

informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, nr postępowania EZ11-Ez6-2110/2-5/2013,pn: Nadzór inwestorskinad realizacją robót budowlanych dla 23 obiektów zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanych na linii kolejowej nr E-65

 

 1. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Świercze
 2. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Ciechanów
 3. Budowa budynku podstacji trakcyjnej Gołotczyzna
 4. Budowa budynku podstacji trakcyjnej Krośnice
 5. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Wyszyny
 6. Budowa budynku podstacji trakcyjnej Iłowo
 7. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Działdowo
 8. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Tuczki
 9. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Zajączkowo Lubawskie
 10. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Iława
 11. Budowa budynku podstacji trakcyjnej Ząbrowo
 12. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Susz
 13. Budowa budynku podstacji trakcyjnej Prabuty
 14. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Mikołajki Pomorskie
 15. Budowa budynku podstacji trakcyjnej Mleczewo
 16. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Malbork
 17. Budowa budynku podstacji trakcyjnej Tczew
 18. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Miłobądz
 19. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Pruszcz Gdański
 20. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdańsk Południe
 21. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdynia Orłowo
 22. Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdynia Cisowa
 23. Modernizacja budynku kabiny sekcyjnej Gdynia Stocznia

 

 

 

1.   W przedmiotowym postępowaniu do dnia 06.08.2013 r. do godz. 11:00 wpłynęła 1 (jedna) oferta.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) adres wykonawcy

Numery zadań, na które złożono ofertę

1

RK – Usługi Budowlane

80-215 Gdańsk

ul. Suwalska 16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 

 

2.      Wybrano następującego wykonawcę:

 

Dla zadań od nr 1 do nr 23  – firmę RK – Usługi Budowlane ; 80-215 Gdańsk ; ul. Suwalska 16 za łączną kwotę  346.700,00 zł netto

 

3.      Punktacja ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.

Nr zadania

Nr oferty

Cena netto oferty

Punktacja za kryterium:

Punktacja łączna

Pozycja oferty

Cena oferty

100%

1

2

3

4

5

6

1

1

11 800,00 zł

100

100

1

2

1

15 000,00 zł

100

100

1

3

1

18 000,00 zł

100

100

1

4

1

25 000,00 zł

100

100

1

5

1

14 000,00 zł

100

100

1

6

1

18 500,00 zł

100

100

1

7

1

12 000,00 zł

100

100

1

8

1

11 500,00 zł

100

100

1

9

1

11 500,00 zł

100

100

1

10

1

12 000,00 zł

100

100

1

11

1

18 500,00 zł

100

100

1

12

1

18 800,00 zł

100

100

1

13

1

28 000,00 zł

100

100

1

14

1

17 200,00 zł

100

100

1

15

1

18 000,00 zł

100

100

1

16

1

12 200,00 zł

100

100

1

17

1

19 000,00 zł

100

100

1

18

1

11 500,00 zł

100

100

1

19

1

12 400,00 zł

100

100

1

20

1

12 500,00 zł

100

100

1

21

1

12 500,00 zł

100

100

1

22

1

11 800,00 zł

100

100

1

23

1

5 000,00 zł

100

100

1

 

 

4.   W wyniku badania i oceny oferty złożonej w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano:

Ofertę firmy: RK – Usługi Budowlane ; 80-215 Gdańsk ; ul. Suwalska 16

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi dla zadań ze względu na uzyskaną najwyższą liczbę punktów wynikającą z kryteriów zawartych w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:

Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert jest zgodny z art. 91 ust. 1 ustawy