Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Ochrona budynku siedziby Zakładu Mazowieckiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Sławińskiej 7/9

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki01.02.2013Przetarg nieograniczonyGrzegorz Sokołowski
697 049 054
g.sokolowski@pkpenergetyka.pl

Jarosław Wróblewski
j.wroblewski@pkpenergetyka.pl.

Przedmiot zamówienia

Ochrona budynku siedziby Zakładu Mazowieckiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Sławińskiej 7/9

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A., Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa,
I piętro, pokój nr 17 w godz. 08.00-15.00.

13.02.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa


Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pt.:

„Ochrona budynku siedziby Zakładu Mazowieckiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Sławińskiej 7/9”.

1. Termin składania ofert: 13.02.2013 r. godz. 12.30
2. Otwarcie ofert: 13.02.2013 r. godz. 13.00
3. Termin realizacji zadania: 28.02.2014 r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego PKP Energetyka S.A., Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, I piętro, pokój nr 17 w godz. 08.00-15.00.
5. Kryteria wyboru oferty:
Kryterium 1 - Cena ( koszt ) - współczynnik wagowy oceny - 90%;
Kryterium 2 – Deklarowany czas przybycia grupy interwencyjnej – 10%;
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres g.sokolowski@pkpenergetyka.pl, z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wadium: w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.
8. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:
a. Grzegorz Sokołowski, tel.697 049 054, e-mail: g.sokolowski@pkpenergetyka.pl;
b. Jarosław Wróblewski, e-mail: j.wroblewski@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

Wpłynęły: 2 oferty.
Odrzucono: 0 ofert.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Agencja Ochrony osób i mienia BASMA SECURITY
Cena oferty: 56 852,40 zł netto
Czas reakcji grupy interwencyjnej: 5 minut.

Uzasadnienie:
Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny.