Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stacji transformatorowej STO-2 w stacji Gliwice na kontenerową z wyposażeniem dostosowanym do zdalnego sterowania z nastawni centralnej Gliwice

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski24.04.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
32 719 44 13Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stacji transformatorowej STO-2 w stacji Gliwice na kontenerową z wyposażeniem dostosowanym do zdalnego sterowania z nastawni centralnej Gliwice

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8:00-14:00.

09.05.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stacji transformatorowej STO-2 w stacji Gliwice na kontenerową z wyposażeniem dostosowanym do zdalnego sterowania z nastawni centralnej Gliwice.


1. Termin składania ofert: 09.05.2013 r. do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert: 09.05.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26.06.2013 r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8:00-14:00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9:00 – 13:00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
tel. (032) 719-44-92.
9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Śląski
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice

tel. (032) 719-44-13

fax.(032) 719-43-92

ogłasza że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na

Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę stacji transformatorowej STO-2 w stacji Gliwice na kontenerową z wyposażeniem dostosowanym do zdalnego sterowania z nastawni centralnej Gliwice.

wybrano Wykonawcę:

PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory

Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych

za kwotę 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych, netto – bez podatku VAT).

Nr sprawy EZ8-Ez2b-420/16/13

           

Gliwice, dnia10.05.2013 r.