Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego, dla obiektu zasilania: Nowego Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna, stacji 110/15kV RPZ PKP Fabryczna zgodnie z wymag.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki28.03.2013Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697-049-130
m.dudek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego, dla obiektu zasilania: Nowego Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna, stacji 110/15kV RPZ PKP Fabryczna zgodnie z wymag.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

16.04.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, kod 90-002 Łódź


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego, dla obiektu zasilania: Nowego Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna,
stacji 110/15kV RPZ PKP Fabryczna zgodnie z wymaganiami zamawiającego”

1. Termin składania ofert: 16.04.2013 r. do godz. 11:30
2. Otwarcie ofert 16.04.2013 r. do godz. 12:00
3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
4. Kryteria wyboru oferty:
I.       wysokość ceny ofertowej: współczynnik wagowy oceny 90 %
II.      termin realizacji: współczynnik wagowy oceny 10 %

5. Wadium w wysokości 10 000 zł należy złożyć do dnia: 12.04.2013r. do godz. 11:30.

6. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  • Michał Dudek - tel. 697-049-130, m.dudek@pkpenergetyka.pl
  • Bartosz Denys - tel. 697-049-132, b.denys@pkpenergetyka.pl

7. Pozostałe uwagi.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilnoprawny – w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 920, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail (m.dudek@pkpenergetyka.pl, b.denys@pkpenergetyka.pl) lub faksem (nr fax. 42-205-56-70) – nieodpłatnie.

Wynik postępowania

Decyzją komisji przetargowej została wybrana i zatwierdzona przez Dyrektora Zakładu oferta:

Konsorcjum firm:
ELEKTRA Grzegorz Wrona
ul. Dambonia 123/6, 45-860 Opole
SED Robert Cimochowski
ul. Transportowa 3/35, 15-399 Białystok
TEIT K.Kulesza, S.Topczewski s.c.
ul. Baranowicka 115, 15-501 Białystok
z oferowaną ceną netto 436.000,00zł