Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę elektroenergetycznych linii SN

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Lubelski07.10.2013Przetarg nieograniczonyMagdalena Marcinek
48 81 472-16-68
m.marcinek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę elektroenergetycznych linii SN

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
15.11.2013

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający

Data publikacji

Tryb postępowania

Osoba do kontaktu

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi – Zakład Lubelski

02.10.2013

Przetarg nieograniczony

Magdalena Marcinek

tel. +48 81 472-16-68

m.marcinek@pkpenergetyka.pl

Tadeusz Krawczyk            

tel. +48 81 472-16-56

t.krawczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot Zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień

na przebudowę elektroenergetycznych linii SN.

Oferta

Miejsce składania ofert

Termin składania ofert

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Lubelski

ul. Okopowa 5

20-022 Lublin, woj. lubelskie pok. nr 588

15.11.2013 do godz. 9.00

Dodatkowe Informacje

  1. Przedmiotem zamówienia został podzielony na części:

Zadanie nr 1:Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych 15kV na odcinku od Podstacji Trakcyjnej Rozwadów  do słupa w lok. nr e22-6ze wraz ze zmianą trasy linii kablowej oraz zmianą lokalizacji stanowiska słupowego.

Zadanie nr 2: Przebudowa linii średniego napięcia PKP-1 i PKP–2  zasilających Podstację Trakcyjną Leopoldów na odcinku pomiędzy GPZ Ryki a słupem nr 1 linii PKP-1 i GPZ Ryki a słupem nr 1 linii PKP-2.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych dotyczące zamówień sektorowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Termin realizacji: 180 dni od dnia zawarcia umowy.
  3. Termin związania ofertą 45 dni od upływu terminu złożenia ofert.
  4. Wadium nie wymagane.
  5. Kryterium wyboru ofert: cena ofertowa – 100pkt
  6. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.
  8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.