Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przebudowa linii kablowej SN 15 kV – K1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski22.02.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13


Mirosław Brodziak
(032) 719-44-92

Przedmiot zamówienia

Przebudowa linii kablowej SN 15 kV – K1

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,

08.03.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
Zadanie nr 1: Przebudowa linii kablowej SN 15 kV – K1 relacji stacja transformatorowa P.23 do stacji transformatorowej P.6 w Kędzierzynie wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych P.23 i P.6 do zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Gliwice.
Zadanie nr 2: Przebudowa linii kablowej SN 15 kV – K1 relacji podstacja trakcyjna 14PT Kędzierzyn do stacji transformatorowej P.6 w Kędzierzynie wraz z dostosowaniem podstacji trakcyjnej 14PT i stacji transformatorowej P.6 do zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Gliwice.
1. Termin składania ofert: 08.03.2013 r. do godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert: 08.03.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.04.2013 r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00- 14.00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Wadium należy złożyć do dnia 08.03.2013 r. do godz. 9.00:
1) na zadanie nr 1 w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
2) na zadanie nr 2 w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
9. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
tel. (032) 719-44-92.
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1 i 2.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.


Nr sprawy EZ8-Ez2b-420/7-1/13
Gliwice, dnia 22.02.2013 r.

Wynik postępowania

Zadanie nr 1: Przebudowa linii kablowej SN 15 kV – K1 relacji stacja transformatorowa P.23 do stacji transformatorowej P.6 w Kędzierzynie wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych P.23 i P.6 do zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Gliwice.

wybrano Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze i Usług Techniczno-Handlowych
ELKOL Sp. z o.o., ul. Raciborska 42, 40-074 Katowice

za kwotę 54 250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, netto – bez podatku VAT).

Zadanie nr 2: Przebudowa linii kablowej SN 15 kV – K1 relacji podstacja trakcyjna 14PT Kędzierzyn do stacji transformatorowej P.6 w Kędzierzynie wraz z dostosowaniem podstacji trakcyjnej 14PT i stacji transformatorowej P.6 do zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Gliwice.

wybrano Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze i Usług Techniczno-Handlowych
ELKOL Sp. z o.o., ul. Raciborska 42, 40-074 Katowice

za kwotę 69 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych, netto – bez podatku VAT).