Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Realizacja robót budowlanych dla jednego obiektu zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanego na linii kolejowej nr 4, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski15.10.2013Przetarg nieograniczonyGrzegorz Maciantowicz, Anna Tkaczyk
41 278 12 73, 41 278 10 80
g.maciantowicz@pkpenergetyka.pl, anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Realizacja robót budowlanych dla jednego obiektu zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanego na linii kolejowej nr 4, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
18.11.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

„Realizacja robót budowlanych dla jednego obiektu zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanego na linii kolejowej nr 4, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”

1.    Termin składania ofert: 18.11.2013 r. do godz. 10.00

2.    Otwarcie ofert: 18.11.2013r. godz. 10:30

3.    Ofertynależy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

 - Grzegorz Maciantowicz nr tel. 41 278 12 73 e-mail: g.maciantowicz@pkpenergetyka.pl

 - Anna Tkaczyk (w sprawach formalnych) nr tel. 41 278 10 80

e-mail: anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

MIXBUD Bernatt Traczykowski Spółka Jawna, Plac Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych

2.

EM-BUD STUDIO 2000 Emil Musiał, ul. Rataja 24,

41-800 Zabrze

3.

Konsorcjum „DK-BUD-DJ-Inwestbud” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DK-BUD” Ostrowski Krystian, 28-340 Sędziszów, os. Sady 26/13, „DJ-Inwestbud” Dariusz Jawor, 28-340 Sędziszów, ul. Klimontowska 1A

przyznano następującą liczbę punktów dla oferowanych zadań:

Nr oferty

Cena brutto oferty

Punktacja za kryterium

Punktacja łączna (W) W= Σ (4,5,6)

Pozycja oferty

ceny oferty (C)

70%

Termin realizacji (T)

25%

Okres gwarancji (Gw)

5%

2

3

4

5

6

7

8

1

2 934 021,43

38,65

19,44

5,00

63,10

2

2

1 058 481,72

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3

1 620 037,85

70,00

25,00

5,00

100,00

1

W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano i tym samym wybrano do realizacji w/w zadania ofertę:

Nazwa i adres wykonawcy

Nr oferty

Liczba punktów

3

4

5

Konsorcjum „DK-BUD-DJ-Inwestbud” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DK-BUD” Ostrowski Krystian, 28-340 Sędziszów, os. Sady 26/13, „DJ-Inwestbud” Dariusz Jawor, 28-340 Sędziszów, ul. Klimontowska 1A

3

100,00