Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Realizacja robót budowlanych na podstacji trakcyjnej w miejscowości Luboń zlokalizowanej na linii kolejowej nr E-59 Wrocław – Poznań, odcinek Czempiń – Poznań

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni24.09.2013Przetarg nieograniczonyMarek Szumlewicz, Elżbieta Szałajko
697050417, 697041218
m.szumlewicz@pkpenergetyka.pl, e.szalajko@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Realizacja robót budowlanych na podstacji trakcyjnej w miejscowości Luboń zlokalizowanej na linii kolejowej nr E-59 Wrocław – Poznań, odcinek Czempiń – Poznań

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
07.11.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Realizacja robót budowlanych na podstacji trakcyjnej w miejscowości Luboń
zlokalizowanej na linii kolejowej nr E-59 Wrocław – Poznań, odcinek Czempiń - Poznań
:

 

1. Termin składania ofert:07.11.2013r. do godz. 1100

2.Otwarcie ofert:  07.11.2013r. godz. 1130

3.Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2014r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą
     pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa             70%

                                                                                  termin realizacji             25%

                                                                                  okres gwarancji               5%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.

7.Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 17 500,00 zł

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:          Marek Szumlewicz   tel. 697 050 417
      e-mail: m.szumlewicz@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajkotel. 697 049 218
      e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl

 

9.Pozostałe uwagi:

    Postępowanie wg przepisów ustawy Pzp.

 

Treść ogłoszenia przekazana została Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi

ul. Hoża 63/67   00-681 Warszawa
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań,

 

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.11.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

 

„Realizacja robót budowlanych na podstacji trakcyjnej w miejscowości Luboń
zlokalizowanej na linii kolejowej nr E-59 Wrocław–Poznań, odcinek Czempiń – P-ń
.”

 

Wpłynęło: 2 oferty
Odrzucono: 0 ofert

Wybrano ofertę firmy

    PK-BUD Krzysztof Puślecki

    ul. Niepodległości 35,     64-100 Leszno

za cenę netto: 989 000,00 zł   plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

 

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.