Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont pomieszczeń w Zakładzie Robót Energetycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Robót Energetycznych08.08.2013Przetarg nieograniczonyKrzysztof Pater
0-44 714 12 19
k.pater@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń w Zakładzie Robót Energetycznych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
27.08.2013

Dodatkowe informacje

Słotwiny, dnia 07 sierpnia 2013 r.

EZ15-Ez6c-2111/3/13


OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na realizację zadania:
„Remont pomieszczeń w Zakładzie Robót Energetycznych”.

 1. Zamawiający: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki.
 2. Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienianr: EZ15-Ez6c-2111/2/13 z dnia 29.07.2013 r.
 3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ: SIWZ nr: EZ15-Ez6c-2111/2/13, można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego (pokój nr 2), lub drogą elektroniczną.
 4. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zadania jest remont pomieszczeń w budynkach Zakładu Robót Energetycznych w Słotwinach polegający m.in. na wymianie okien,
  remoncie podłóg, wyrównaniu, zagrunowaniu, pomalowaniu powierzchni ścian wewnętrznych, wymianie brodzika wraz z naprawą odpowietrzenia kanalizacji, udrożnieniem wentylacji, licowaniu pdłóg i ścian płytkami, odtworzeniem instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
  i teleinformatycznej.
 5. Informacja o rodzaju oferty: Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia.
 6. Termin wykonania zamówienia: 31 października 2013 r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w SIWZ nr: EZ15-Ez6c-2111/2/13.
 8. Kryteria oceny ofert: cena 100 %, zgodnie zwymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez6c-2111/2/13.
 9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki,w sekretariacie - pokój nr 111, lub przesłać pocztą, nie później niż do dnia 27.08.2013 r. do godz.1100.
 10. Termin związania z ofertą:30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 11. Kontakt: Ze strony PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych upoważnionym  do kontaktowania się z oferentami w godzinach 1000 - 1400 jest Pan Krzysztof Pater –  tel. 0-44 714 12 19, email: k.pater@pkpenergetyka.pl.

Wynik postępowania