Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont poszycia dachowego podstacji trakcyjnej Knurów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski04.06.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13
e.albertowicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remont poszycia dachowego podstacji trakcyjnej Knurów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

  

10.06.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi

 Zakład Śląski

44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,

tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Remont poszycia dachowego podstacji trakcyjnej Knurów

1.    Termin składania ofert: 10.06.2013 r. do godz. 9.00.

2.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 28.06.2013 r.

3.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00-14.00.

4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

5.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

·         wysokość oferowanej ceny – 100%

6.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail  – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.

7.   Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:

·        w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz  – Naczelnik Działu ds. Pozyskiwania Usług i Ofertowania,
tel. (032) 719 44 13

·        w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak      – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,

 tel. (032) 719-44-92.

8.    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.    Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

10.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Nr sprawy EZ8-Ez2b-2111/3-2/13