Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont w budynku podstacji trakcyjnej w Łososiowicach 15c

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Dolnośląski27.09.2013Przetarg nieograniczonyJolanta Foltyn
697 041 836
j.foltyn@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remont w budynku podstacji trakcyjnej w Łososiowicach 15c

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
15.10.2013

Dodatkowe informacje

 Wrocław  27 września 2013

EZ12-Ez6-211/350/2013

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Zakład Dolnośląski

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie remontu w budynku podstacji trakcyjnej w Łososiowicach

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nw. robót budowlanych w budynku podstacji trakcyjnej:

  •  wymiana pokrycia dachowego papowego
  • wymiana obróbek blacharskich i instalacji odgromowej
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • naprawa tynków ścian i sufitów
  • naprawa elewacji

    2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

    3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

    4. Wymagany termin realizacji zadania:30.12.2013 r.

    5. Termin składania ofert: do dnia 15.10.2013 r., do godz. 1000.

    6. Termin otwarcia ofert : 15.10.2013 r., godz. 1015.

7. Oferty należy składać: PKP Energetyka S.A. Oddział  w Warszawie – Usługi Zakład Dolnośląski

      ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. nr 275.

8.  Kryteria wyboru ofert: 

    a)  cena oferty - 80 pkt.

                b)  gwarancja – 20 pkt.

 9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektami wykonawczymi można pobrać ze strony internetowej www.pkpenergetyka.plw zakładce przetargi.

10. Wadium w wysokości  2 000,00 zł należy złożyć do dnia 14.10.2013 r., do godz.1000.

11. Oferenci zostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

12. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest

·         pani Jolanta Foltyn, tel. 71 717 52 53, kom. 697 041 836 w godz. od 830 do 1430.

      

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1)  Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2)  Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności wymaganych przez ustawy nakładające obowiązek posiadania takich uprawnień.

3)  Dysponują  niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

4)  Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5)  Przedłożą ofertę zgodną z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ.