Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Sprzedaż środków trwałych - Zakład Dolnośląski

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Dolnośląski06.06.2013Przetarg nieograniczonyJolanta Foltyn
(71) 717-52-53
j.foltyn@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Sprzedaż środków trwałych - Zakład Dolnośląski

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

   

21.06.2013

Dodatkowe informacje

 PKP ENERGETYKA S. A. Oddział w Warszawie - Usługi w Warszawie - Zakład Dolnośląski

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony – pisemny, który odbędzie się w siedzibie Zakładu,
na sprzedaż nw. środków trwałych :

Lp.

Nazwa asortymentu

Typ

Rok budowy

Masa całkowita  (kg)

Minimalna cena sprzedaży (zł)

Wysokość wadium

1

Transformator nr 143816

TaOb-630/10,5 630kVA, 10/0,4kV

1975

2 750

2 750

100

2

Transformator nr 28960

TM-630/15 630kVA, 10/0,4kV

1976

2 750

6 325

200

3

Transformator nr 28962

TM-630/10,5 630kVA, 10/0,4kV

1976

2 750

6 325

200

4

Transformator nr 600593

TOC 250/10 250kVA, 10/0,4kV

1960

1 450

3 335

100

5

Transformator nr 592095

TOC 250/10 250kVA, 10/0,4kV

1959

1 450

3 335

100

6

Transformator nr 235435

TAOb-400/15 400kVA, 10/0,4kV

1977

1 660

1 660

50

7

Transformator nr 245715

TAOb-400/15 400kVA, 10/0,4kV

1977

1 660

1 660

50

8

Transformator nr 249037

TAOb-160/15, 160kVA, 10/0,4kV

1997

840

840

50

9

Transformator  nr 227842

TOA 250/10 250kVA, 10/0,4kV

1972

1 410

3 243

100

10

Transformator nr 229833

TAOb-400/10 400kVA, 10/0,4kV

1973

1 800

1 800

50

11

Transformator nr 175600

TAOb-630  630kVA, 10/0,4kV

1980

2 395

2 395

100

12

Transformator nr 227838

TAOb-250/10 250kVA, 10/0,4kV

1972

1 410

1 410

50

13

Transformator nr 142205

TAOb-250/10 250kVA, 10/0,4kV

1975

1 190

1 190

50

14

Transformator nr 33411/WT173

TZ-200/10  200kVA, 10/0,4kV

1961

1 320

3 036

100

15

Transformator nr 231692

TAOb-400/10  400kVA, 10/0,4kV

1973

1 800

1 800

50

16

Transformator nr 262354

TAOb-400/15h 400kVA, 10/0,4kV

1982

1 800

1 800

50

17

Transformator  nr 32485

TZ-200/10

 200kVA, 10/0,4kV

1960

1 320

3 036

100

18

Transformator nr 262360

TAOb-400/10  400kVA, 10/0,4kV

1984

1 660

1 660

50

19

Transformator nr 259981/2784

T3ZON-200/10  200kVA, 10/0,4kV

1958

1 660

3 818

100

1.    Wymienione transformatory poza pozycjami nr 10, 16 (uszkodzone) są w stanie dostatecznym.

2.    Środki trwałe  znajdują się na terenie Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego Wrocław

Zachodni,  ul. Kunickiego 81 i można je obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z z-cą naczelnika EZSZ Wrocław  panem Stanisławem Kaliciakiem, tel. (71) 717-52-54

 lub 697 041 256

3.    Wadium należy wpłacić na konto:
     •  PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Dolnośląski

                                                            ING Bank Śląski S.A.                                                           

65 1050 0086 1000 0090 9005 1200                

4.    Termin wniesienia wadium do dnia:20.06.2013 r.

5.     Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje  ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

·         wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie  zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

·         wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeśli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

6.    Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Zakładu przy

           ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. nr 255 w terminie do dnia 21.06.2013 r. do godz. 1115.

7.    Otwarcie ofert nastąpi bez udziału kupujących w siedzibie sprzedawcy w ciągu 2 dni od daty  ustalonego terminu składania ofert.

8.     Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeśli uczestnicy przetargu

            zaoferowali tę samą cenę.

9.    W przypadku, gdy kupującym jest osoba prawna oferta powinna zawierać nazwę firmy, dokładny adres, telefon, NIP, dowód wpłaty wadium. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.   W przypadku gdy kupującym jest osoba fizyczna oferta powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oferenta, NIP, telefon, dowód wpłaty wadium oraz serię i nr dowodu osobistego wydanego przez.

11.   Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w ciągu 14 dni do podpisania umowy

            kupna – sprzedaży, uzupełnienia wpłaty i odebrania środka trwałego.

12.   Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami :

             -  Jolanta Foltyn - tel.(71) 717-52-53

             -  w godz. od 830 do 1430,

             e-mail: j.foltyn@pkpenergetyka.pl