Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Sprzedaż urządzeń elektrycznych - Zakład Świętokrzyski

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski30.10.2013Przetarg nieograniczonyJerzy Kępiński
+48 697040428
j.krepinski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Sprzedaż urządzeń elektrycznych - Zakład Świętokrzyski

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
12.11.2013

Dodatkowe informacje

Kielce, 29 października  2013

Nr sprawy: EUEZ4-Ez1a-4202/19/2013

 PKP ENERGETYKA S. A. Oddział w Warszawie - Usługi  Zakład Świętokrzyski

ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

ogłasza przetarg nieograniczony – pisemny, który odbędzie się w siedzibie Zakładu,
na sprzedaż nw. urządzeń elektrycznych:

Lp.

Nazwa środka trwałego

typ

Miejsce użytkowania

Szacunkowa masa całkowita (kg)

Proponowana cena sprzedaży

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

1

Transformator prostownikowy nr 1

TZE 3/4402

PT Budy Zosiny

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

2

Transformator prostownikowy nr 2

TZE 3/4402

PT Budy Zosiny

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

3

Transformator prostownikowy nr 3

TOZ 4400

PT Budy Zosiny

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

4

Transformator prostownikowy nr 2

TZE 3/4402

PT Opoczno

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

5

Transformator prostownikowy nr 3

TZE 3/4402

PT Opoczno

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

6

Transformator prostownikowy nr 1

TZE 3/4402

PT Opoczno

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

7

Transformator prostownikowy nr 1

TZE 3/4402

PT Roszkowa Wola

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

8

Transformator prostownikowy nr 2

TZE 3/4402

PT Roszkowa Wola

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

9

Transformator prostownikowy nr 3

TZE 3/4402

PT Roszkowa Wola

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

10

Transformator prostownikowy nr 1

TZE 4402

PT Szreniawa

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

11

Transformator prostownikowy nr 2

TZE 4402

PT Szreniawa

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

12

Transformator prostownikowy nr 3

TZE 4402

PT Szreniawa

11320

35 000,00 zł

3 500 zł

1.    Urządzenia znajdują się na terenie podstacji trakcyjnej (PT) zaznaczonej w kolumnie nr 4 powyższej tabeli. Kontakt w sprawie obejrzenia transformatorów:

PT Budy Zosiny, PT Opoczno i PT Roszkowa Wola - pan Witold Kmiecik – Naczelnik Sekcji Idzikowice, nr tel. 697 040 421,

PT Szreniawa - pan Grzegorz Harast  –  z-ca Naczelnika Sekcji Włoszczowa, nr tel. 697 040 413.

2.    Sprzedający przewiduje wniesienie wadium.

3.    Sprzedający przewiduje składanie ofert częściowych.

4.    Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Zakładu przy ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce,  pok. 312 (Sekretariat) w terminie do dnia 12.11.2013 r. do godz. 1200.

5.    Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Kupujących w siedzibie Sprzedawcy dn. 12.11.2013 r. o godz. 1230.

6.    Oferent, który wygra przetarg ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania czynności związanych z odbiorem transformatorów wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

7.    Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

- Jerzy Kępiński – tel. 697 040 428

- w godz. od 830 do 1430,

e-mail: j.kepinski@pkpenergetyka.pl

-Jarosław Sikora  – tel. 697 040 407                 

- w godz. od 830 do 1430,

e-mail: j.sikora@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Świętokrzyski

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 12.11.2013r. postępowania w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na:

           

„Sprzedaż urządzeń elektrycznych”

wpłynęły 3 oferty, 0 ofert odrzucono

Do realizacji w/w. zamówienia wybrano:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOLMET” Krzysztof Siwko

Strzałków ul. Reymonta 2, 97-500 Radomsko

z ceną ofertową 37 100,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto zł 00/100)  za każde urządzenie o Lp.: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

oraz

Przedsiębiorstwo Gospodarcze Ryszard Hadała,

Wojewódzka Skład. Kas. Pojazd.

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65A

z ceną ofertową 36 565,50 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć zł 50/100) za urządzenie o Lp. 3.

Nr sprawy EUEZ4-Ez1a-4202/19/2013