Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Termomodernizacja Podstacji Trakcyjnej Krzyż

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski15.07.2013Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec, Piotr Gębski
091 471 13 32, 091 471 13 22
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl, p.gebski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja Podstacji Trakcyjnej Krzyż

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

    

30.07.2013

Dodatkowe informacje


PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 NIP 526-25-42-704               

Oddział w Warszawie - Usługi  Zakład Pomorski, 70 - 221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8D, woj. Zachodniopomorskie.
tel. 091 471 13 32,  fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„wyłonienie wykonawcy termomodernizacji podstacji trakcyjnej Krzyż”

dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin.


1.    Termin składania ofert: 30.07.2013 do godz. 10:00
2.    Termin realizacji: 3 miesiące lecz nie dłużej niż do 30.11.2013 r.
3.    Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.    Specyfikację można pobrać ze strony www.pkpenergetyka.pl (zakładka przetargi). Kryteria wyboru ofert:
cena                                    -  80%
doświadczenie                      -  20%
5.    Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
Adam Kubieniec
       nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408   
       e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl
       Piotr Gębski
       nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.
       e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl
6. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

 
    
ZAKŁAD POMORSKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE  CYWILNO-PRAWNYM „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PODSTACJI TRAKCYJNEJ KRZYŻ,” DLA POTRZEB ZAKŁADU POMORSKIEGO.    

                        POWIADOMIENIE                                                                                                                                                                    O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                                                                                                 O CHARAKTERZE CYWILNO - PRAWNYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
 Zakład Pomorski                                                                                                                                                                               ul. Czarnieckiego 8D                                                                                                                                                                           70 – 221 Szczecin


INFORMUJEMY

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Termomodernizacja budynku podstacji trakcyjnej Krzyż”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy:                                                                                                                                                                  Rzemieślniczy Zakład Budowlany  Krzysztof  Wiewiórski ul. Orzeszkowej 10, 72-400 Kamień Pomorski,  za cenę netto: 269 040,72 zł. warunki gwarancji – 36 m - cy, warunki płatności – 21 dni, termin wykonania – do 30.11.2013 r.

Dziękujemy wszystkim oferentom.