Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Włączenie do zdalnego sterowania urządzeń modernizowanych i nowobudowanych obiektów zasilania sieci trakcyjnej na linii kolejowej E-65

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny21.10.2013Przetarg nieograniczonyArtur Milczyński
(58) 742-02-02 wewn. 1051
a.milczynski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Włączenie do zdalnego sterowania urządzeń modernizowanych i nowobudowanych obiektów zasilania sieci trakcyjnej na linii kolejowej E-65

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
21.11.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny w Sopocie.

Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:

„Włączenie do zdalnego sterowania urządzeń modernizowanych i nowobudowanych obiektów zasilania sieci trakcyjnej na linii kolejowej E-65”

Zgodnie z Ogłoszeniem zamówienia sektorowego.

Nr referencyjny nadany sprawie:

EZ11-Ez5-2110/248-02/13

Osoby do kontaktu:

·         Artur Milczyński - tel./fax (58) 742-02-02 wewn. 1051, e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

Termin składania ofert:21.11.2013 r. do godz. 12.30.

Dodatkowe informacje:

1.    Otwarcie ofert: 21.11.2013 r. godz. 13.00.

2.    Kryteria wyboru oferty: Cena            (C) 85 %, Serwis posprzedażny (S) 15%

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4.    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

5.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

7.    Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert

8.    Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.