Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowych oraz modernizacja istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do zasad TPA w obiektach zasilanych przez Energa S.A. Oddział w Gdańsku i Elblągu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny29.08.2013Przetarg nieograniczonyArtur Milczyński
(58) 742-02-02
a.milczynski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz modernizacja istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do zasad TPA w obiektach zasilanych przez Energa S.A. Oddział w Gdańsku i Elblągu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
12.09.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny.

Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Wewnętrznej Procedury Zakupowej, obowiązującej w PKP Energetyka S.A..

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowych oraz modernizacja istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do zasad TPA                    w obiektach zasilanych przez Energa S.A. Oddział w Gdańsku i Elblągu”

Zgodnie z Ogłoszeniem zamówienia sektorowego.

Nr referencyjny nadany sprawie:

SIWZ EZ11-Ez5-2110/17-1/13

Osoby do kontaktu:

·         w sprawach przedmiotu zamówienia – Artur Milczyński - tel./fax (58) 742-02-02               wew. 1051, 

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

Termin składania ofert:12.09.2013 r. do godz. 12.30.

Dodatkowe informacje:

1.    Otwarcie ofert: 12.09.2013 r. godz. 13.00.

2.    Kryteria wyboru oferty: Cena            (C) 100%

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.

6.    Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy

7.    Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

8.    Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert

9.    Termin związania ofertą - 45 dni od upływu terminu składania ofert.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Północny

ul. Jana z Kolna 29

81-859 Sopot

tel. (058) 742-02-02

fax.(058)721-37-19

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o Nr postępowania EZ11-Ez5-2110/17-1/13 na:

„Wykonanie dokumentacji projektowych oraz modernizacja istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej z dostosowaniem ich do zasad TPA  w obiektach zasilanych przez Energa S.A. Oddział w Gdańsku i Elblągu”

Wybrano wykonawcę:

LAB – ENERGY

ul. Poniatowskiego 28/1/64

85-660 Bydgoszcz                                                                                                                                       

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.