Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie wnętrzowych rozdzielnic SN wraz z przebudową kabli SN i niezbędnymi robotami demontażowymi w stacjach transformatorowo-rozdzielczych: OST-2 w m. Zbąszynek i ST-3 w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni19.08.2013Przetarg nieograniczonyHenryk Paciorek
697 041 927
h.paciorek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie wnętrzowych rozdzielnic SN wraz z przebudową kabli SN i niezbędnymi robotami demontażowymi w stacjach transformatorowo-rozdzielczych: OST-2 w m. Zbąszynek i ST-3 w Poznaniu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
27.09.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie, dostawa, montaż
i uruchomienie wnętrzowych rozdzielnic SN wraz z przebudową kabli SN i niezbędnymi robotami demontażowymi w stacjach transformatorowo-rozdzielczych: OST-2
w m. Zbąszynek i ST-3 w m. Poznań.

1. Termin składania ofert:27.09.2013r. do godz. 1000

2.Otwarcie ofert:  27 09.2013r. godz. 1030

3.Termin realizacji:  40 dni od dnia podpisania umowy

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą
     pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości4 500,00 zł.
   (słownie: cztery tysiące pięćset zł00/100)

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:                                 Henryk Paciorek                    tel. 697 041 927

                                                                                                          e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach proceduralnych:                  Iwona Drewnowska   tel. 48 684192473
                                                                                                          e-mail: i.drewnowska@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    Postępowanie wg przepisów ustawy Pzp.

Treść ogłoszenia przekazana została Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie ukazało się pod numerem 2013/S 158-276915 z dnia 16.08.2013r.

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi

ul. Hoża 63/67   00-681 Warszawa
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 27.09.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie wnętrzowych rozdzielnic SN wraz z przebudową kabli SN i niezbędnymi robotami demontażowymi w stacjach transformatorowo-rozdzielczych: OST-2 w m. Zbąszynek  i ST-3 w m. Poznań

Wpłynęło: 3 oferty
Odrzucono: 0 ofert

Wybrano ofertę firmy

    ZPUE S.A.

    ul. Jędrzejowska 79c,     29-100 Włoszczowa

za cenę netto 180 355,00 zł

    plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

    Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
    niepodlegających odrzuceniu.