Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie i wdrożenie zdalnego systemu sterowania trzech stacji prostownikowych AC 15 kV / DC 660V wraz z rozłącznikami sieci trakcyjnej DC 600 V dla budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski04.12.2013Przetarg nieograniczonyKrzysztof Napióra
091 471 11 70
k.napiora@pkpenergetyka.pl

Paweł Kabrów
091 471 11 70
p.kaberow@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie i wdrożenie zdalnego systemu sterowania trzech stacji prostownikowych AC 15 kV / DC 660V wraz z rozłącznikami sieci trakcyjnej DC 600 V dla budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
08.01.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie-Usługi

ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa 

Zakład Pomorski

ul. Czarnieckiego 8d 70-221 Szczecin

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana przez Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8d, woj. zachodniopomorskie

Tel. 091 471 11 70 ,  fax. 091 471 58 14 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„Wykonanie i wdrożenie zdalnego systemu sterowania trzech stacji prostownikowych AC 15 kV / DC 660V wraz z rozłącznikami sieci trakcyjnej DC 600 V dla budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”

  1. Termin składania ofert: 08.01.2014r. godz. 12:00
  2. Zamawiający nie przewiduje otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.
  3. Termin realizacji: do dnia   31.01.2015r.
  4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  5. Specyfikację umieszczono na stronie www.pkpenergetyka.pl
  6. Kryteria wyboru ofert:

-  cena 100%

  1. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami

Pan Krzysztof Napióra tel. kont. 091 471 11 70 od 8.00 do godz. 14.00
e-mail k.napiora@pkpenergetyka.pl

Pan Paweł Kabrów tel. kont. 091 471 11 70 od 8.00 do godz. 14.00
e-mail p.kaberow@pkpenergetyka.pl

Pan Radosław Czerwiński tel. kont. 091 471 11 70 od 8.00 do godz. 14.00
e-mail r.czewrinski@pkpenergetyka.pl

8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Pomorski
ul. Czarnieckiego 8D, 70-221 Szczecin

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dn. 08.01.2013r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Wykonanie i wdrożenie zdalnego systemu sterowania trzech stacji prostownikowych AC 15 kV / DC 660V wraz z rozłącznikami sieci trakcyjnej DC 600 V dla budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”

Wpłynęły 3 oferty

Do wykonania w/w zadania wybrano:

ELESTER PKP Sp. z o.o.

ul. Pogonowskiego 81

90 – 569 Łódź

Nr. Sprawy: EZ14-Ez5-074/965-1/2013