Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie powłok ze stopów cynku lub stopów żelaza z cynkiem przez zanurzenie stali lub żeliwa w roztopionym cynku

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Robót Energetycznych26.04.2013Przetarg nieograniczonySławomir Nowakowski
44 714 12 07


Sławomir Sztuka
44 714 72 92

Przedmiot zamówienia

Wykonanie powłok ze stopów cynku lub stopów żelaza z cynkiem przez zanurzenie stali lub żeliwa w roztopionym cynku

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty można składać w PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki w sekretariacie pokój nr 111, lub przesłać pocztą. Termin składania ofert upływa dnia 21 maja 2013 r. godzina 1100.

21.05.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Robót Energetycznych
Słotwiny, 95-040 Koluszki
tel/fax.: (0-44) 714 16 92
e-mail: ez15@pkpenergetyka.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:
Zadanie 1 „Wykonanie powłok ze stopów cynku lub stopów żelaza z cynkiem przez zanurzenie stali lub żeliwa w roztopionym cynku ”
Zadanie 2 „Wykonanie powłok ze stopów cynku lub stopów żelaza z cynkiem przez zanurzenie stali lub żeliwa w roztopionym cynku oraz na dodatkowym pokrycju wybranych elementów farbami antykorozyjnymi ”

1. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
2. Określenie sposobu uzyskania SIWZ: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego (pokój nr 109), lub drogą elektroniczną.
3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie powłok ochronnych na elementach sieci trakcyjnej (zgodnie z SIWZ nr: EZ15-Ez5d-0180-01-2/13)
4. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2015r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez5d-0180-01-2 /13.
6. Wadium: Zadanie 1: - 5000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100 zł)
Zadania 2: - 7000, 00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych i 00/100 zł)
7. Kryteria oceny ofert: Zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez9d-0180-01-2/13.
8. Miejsce i termin składania ofert: Oferty można składać w PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki w sekretariacie pokój nr 111, lub przesłać pocztą. Termin składania ofert upływa dnia 21 maja 2013 r. godzina 11:00.
9. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
10. Kontakt: Ze strony PKP Energetyka S.A. – Zakład Robót Energetycznych upoważnionym
do kontaktowania się z oferentami w godzinach 8:00 - 14:00 jest Sławomir Nowakowski
– tel. (044) 714 12 07, tel. kom. 697 041 503 w sprawach organizacyjnych i proceduralnych oraz Sławomir Sztuka – tel. (044) 714 72 92, tel. kom. 697 041 509 tel. w sprawach technicznych.