Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń biura Zakładu i pomieszczeń biurowych jednostek podległych, znajdujących się na terenie miast: Kielce, Radom, Skarżysko – Kamienna, Idzikowice, Włoszczowa, Sędziszów i Staszów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski08.03.2013Przetarg nieograniczonyJarosław Sikora
697 040 407


Małgorzata Smolicka - Różalska

m.smolicka@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń biura Zakładu i pomieszczeń biurowych jednostek podległych, znajdujących się na terenie miast: Kielce, Radom, Skarżysko – Kamienna, Idzikowice, Włoszczowa, Sędziszów i Staszów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Siedziba Zamawiającego (sekretariat)
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

22.03.2013

Dodatkowe informacje

1. Termin składania ofert:22.03.2013 r. do godz. 11.30
2. Otwarcie ofert: 22.03.2013 r. godz. 12.00
3. Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego (sekretariat)
4. Kryteria wyboru oferty: wysokość ceny ofertowej -100%
5. Wadium w wysokości:
• 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100) należy złożyć do dnia 22.03.2013 r. do godz. 11:30

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. i spełniający wymogi określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ4-Ez6-4202/01/2013

Wynik postępowania