Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie projektu hali postojowej pociągu sieciowego położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni04.03.2013Przetarg nieograniczonyZbigniew Nudrzewski
(85) 673 3484,
z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie projektu hali postojowej pociągu sieciowego położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Zakład Wschodni w Białymstoku
Adres korespondencyjny: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103,

18.03.2013

Dodatkowe informacje

1. Inwestor:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Zakład Wschodni w Białymstoku
Adres korespondencyjny: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103,
Adres e-mail: z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl
Telefony: (85) 673 3484,
fax(85) 673 3484,
kom. 697 040 307
NIP 526-25-42-704,
REGON 017301607-00050
KRS 0000322634 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy


2. Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie projektu hali postojowej pociągu sieciowego położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku”
zgodnie z dokumentacją techniczną dostępną w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin:
Oferty należy składać na piśmie do dnia 18.03.2013 r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.
4. Wadium:
300,00 zł
5. Otwarcie ofert:
18.03.2013 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego
6. Kryteria oceny ofert:
W=(Cmin/Cof)x90+(Tmin/Tof)x10
gdzie:
W – wartość punktowa oferty
Cmin – najniższa cena ze wszystkich przedstawionych ofert;
Cof – cena oferty ocenianej;
Tmin – najkrótszy termin ze wszystkich przedstawionych ofert;
Tof – termin oferty ocenianej
*) w celu właściwego porównania ofert termin należy podać w ilości dni kalendarzowych – nie więcej niż 30.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
dostępna w siedzibie Zamawiającego, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl lub t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ.