Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu bocznic kolejowych EZSZ Kutno, Skierniewice, Zduńska Wola

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki13.09.2013Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
(0-42) 205-55-42
j.jurzyk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu bocznic kolejowych EZSZ Kutno, Skierniewice, Zduńska Wola

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
30.09.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka  S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie remontu bocznic kolejowych EZSZ Kutno, Skierniewice, Zduńska Wola”

1.     Termin składania ofert:  30. 09.2013.r. do godz. 15:00

2.     Termin realizacji usługi: 20. 12. 2013.  r.

3.     Oferty należy składać w:siedziba zamawiającego (sekretariat)

4.     Kryteria wyboru oferty:

a)     wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny -90%                

(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

b)     okres gwarancji na wykonaną usługę – współczynnik wagowy oceny - 10%
(10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy).

5.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:      

-    Pobierając dokumenty ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem
http://www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi

-    drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70)
-    pocztą elektroniczną po przesłaniu zamówienia na j.jurzyk@pkpenergetyka.pl  

6.     EZ2 – Ez6 – 2111 – 04 / 2013

7.     Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 30.09.2013.r. do godz. 15:00.

-    dla zadania Remont bocznicy EZSZ Kutno – 2500 zł

-    dla zadania Remont bocznicy EZSZ Skierniewice – 5000 zł

-    dla zadania Remont bocznicy EZSZ Zduńska Wola – 2500 zł

8.     Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jan Jurzyk.

Pok. Nr. 903

                      Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42

                       

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilnoprawny – w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.