Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu budynków stacji transformatorowych ST – 2 i ST – 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki28.02.2013Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
(0-42) 205-55-42
j. jurzyk@pkpenergetyka.pl

Marek Chojnacki
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu budynków stacji transformatorowych ST – 2 i ST – 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie

11.04.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/69, 00 – 681 Warszawa
działając przez Oddział Usług
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie remontu budynków stacji transformatorowych ST – 2 i ST – 3 w Piotrkowie Trybunalskim”

1. Termin składania ofert: 11. 04.2013. r. do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert: 11. 04.2013. r do godz. 10:05 .
3. Termin realizacji usługi: 9. 07. 2013. r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat)
5. Kryteria wyboru oferty:
a). wysokość ceny ofertowej
- współczynnik wagowy oceny -85%
b). referencje za dobrze wykonane roboty budowlane w okresie 3 lat na działających będących pod napięciem obiektach energetycznych
– współczynnik wagowy 5%
c). okres gwarancji na wykonaną usługę
– współczynnik wagowy oceny - 5%
d). termin realizacji zadania
– współczynnik wagowy oceny - 5%

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl j. jurzyk@pkpenergetyka.pl
7. Wadium w wys. 3 000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 11.04.2013. r..
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
a. Marek Chojnacki.
b. Jan Jurzyk.
c. Pok. Nr. 901
d. Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
9. Pozostałe uwagi.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

Decyzją komisji przetargowej z dnia 8 maja 2013 została wybrana oferta firmy:


Zakład Remontowo - Budowlany
Jerzy Kowalczyk
z siedzibą przy ul. Jana Molla 17/19, 94 – 254 Łódź

na kwotę netto (bez podatku VAT) 78 000,00  zł,
słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych .