Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu budynku warsztatowego w Zduńskiej Woli

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki08.08.2013Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
(0-42) 205-55-42
ez2@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu budynku warsztatowego w Zduńskiej Woli

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
21.08.2013

Dodatkowe informacje

 

PKP Energetyka  S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Wykonanie remontu budynku warsztatowego w Zduńskiej Woli”

 

 1. Termin składania ofert:  21. 08.2013.r. do godz. 15:00
 2. Termin realizacji usługi: 30. 10. 2013.  r.
 3. Oferty należy składać w:siedziba zamawiającego (sekretariat)
 4. Kryteria wyboru oferty:
  1. wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny -90%               

(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

 1. okres gwarancji na wykonaną usługę – współczynnik wagowy oceny - 10%
  (10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy).

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać      

 drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70)
oraz pocztą elektroniczną ez2@pkpenergetyka.pl   znak postępowania
EZ2 – Ez6 – 2111 – 06 / 2013

 1. Wadium w wys. 2000 zł   należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 21.08.2013.r. do godz. 15:00.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jan Jurzyk.

Pok. Nr. 903

                      Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42

 

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilnoprawny – w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.