Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach: PT Moszczenica, PT Jasło, MSTw nr 56 Zakopane Spyrkówka

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy06.06.2013Przetarg nieograniczonyMiłosz Smagowicz, Joanna Groń
(12) 351 59 60, (12) 351 59 64
m.smagowicz@pkpenergetyka.pl, j.gron@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach: PT Moszczenica, PT Jasło, MSTw nr 56 Zakopane Spyrkówka

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

   

19.06.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Południowy

ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

(nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach:

 PT Moszczenica, PT Jasło, MSTw nr 56 Zakopane Spyrkówka”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

·         Zadanie I: Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach PT Moszczenica, PT Jasło.

·         Zadanie II: Wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku MSTw nr 56 Zakopane Spyrkówka.

2. Termin i miejsce składania ofert: do 19.06.2013 r. do godz. 9.45 w siedzibie Zamawiającego: Kraków, ul. Kamienna 14; pokój nr 016.

3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 19.06.2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Kraków, ul. Kamienna 14; parter, pokój nr 024.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.

6. Kryteria wyboru ofert:

·         Kryterium 1 - Cena (koszt)  – 100%;

7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:

·         Osobiście w siedzibie Zamawiającego – parter, pokój nr 017 w godz. 9.00 – 15.00

·         W wersji elektronicznej na stronie www.pkpenergetyka.pl

8. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze są:

Miłosz Smagowicz – tel. (12) 351 59 60

Joanna Groń – tel. (12) 351 59 64

9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Wynik postępowania

Została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

"TOMEX" Tomasz Rychlewski
33-311 Wielogłowy 257
Cena oferty: łączna kwota 68 844,15 zł/netto
Zadanie I 63 152,62 zł/netto
Zadanie II 5 691,53 zł/netto