Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych - dla podstacji trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki20.12.2013Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych - dla podstacji trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

28.02.2014

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych

dla podstacji trakcyjnej Grodzisk Mazowiecki

 

1.       Termin składania ofert:            28.02.2014 r. do godz. 1145.

2.       Otwarcie ofert:                          28.02.2014 r. godz. 1200.

3.       Termin realizacji:                      do 30.09.2014 r.

4.       Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

5.       Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

a)                   wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny               – 100 %

6.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 917 lub pocztą elektroniczną – nieodpłatnie.

7.       Wadium:    w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  28.02.2014 r. do godz. 1145

8.       Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

·         Michał Dudek      - tel. 697 049 130 (e-mail:  m.dudek@pkpenergetyka.pl

9.       Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.