Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie robót budowlanych dla 10 obiektów zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanych na linii kolejowej nr E-65

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny27.03.2013Przetarg nieograniczonyDariusz Drozdowski
058 742 02 02 wew. 5001Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych dla 10 obiektów zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanych na linii kolejowej nr E-65

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny ul. Jana z Kolna 29,81-859 Sopot Sala Konferencyjna

07.05.2013

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Północny

Ul. Jana z Kolna 29

81-859 Sopot

Tel (058) 7420202

Fax (058) 721-37-19

Ogłasza, że wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, nr postępowanianr EZ11-Ez6-2110/03/2013na

Zadanie nr 1: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Świercze

Zadanie nr 2: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Ciechanów

Zadanie nr 3: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Działdowo

Zadanie nr 4: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Tuczki

Zadanie nr 5:  Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Iława

Zadanie nr 6: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Miłobądz

Zadanie nr 7: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdańsk Południe

Zadanie nr 8: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdynia Cisowa

Zadanie nr 9: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Pruszcz Gdański

    Zadanie nr 10: Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Gdynia Orłowo

1.   W przedmiotowym postępowaniu do dnia 07.05.2013 r. do godz. 11:00 wpłynęło 5 (pięć) ofert.

Nr oferty

Nazwa (firma) adres wykonawcy

Numery zadań, na które złożono ofertę

1

Firma Usługowo –Handlowa „Lemar” W.&M. Hartuna Spółka Jawna

83-250 Skarszewy

ul. Drogowców 2

7, 8, 9, 10

2

P.U.H „RAMBUD” Sp. z o.o.

84-230 Rumia

ul. Majkowskiego 12A

1, 2, 3

3

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane

10-540 Olsztyn

ul. Partyzantów 26

3, 5, 10

4

PB Gniech Sp. z o.o.

84-200 Wejherowo

ul. Kopernika 9/2

4, 5, 6

5

PHUP “AGROPLON” Kazimierz Richert

83-400 Kościerzyna

Puc 10

Oferta została odrzucona

Wybrano następujących wykonawców:

Dla zadania nr 1 – ofertę firmy P.U.H „RAMBUD” Sp. z o.o.; 84-230 Rumia; ul. Majkowskiego 12A za kwotę 1.498 000,00 zł netto.

Dla zadania nr 2 – ofertę firmy P.U.H „RAMBUD” Sp. z o.o.; 84-230 Rumia; ul. Majkowskiego 12A za kwotę 1.500 000,00 zł netto.

Dla zadania nr 3 – ofertę firmy Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane; 10-540 Olsztyn; ul. Partyzantów 26 za kwotę 1.399 220,22 zł netto.

Dla zadania nr 4 – ofertę firmy PB Gniech Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Kopernika 9/2 za kwotę 1.497 000,00 zł netto.

Dla zadania nr 5 – ofertę firmy Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane; 10-540 Olsztyn; ul. Partyzantów 26 za kwotę 1.524 395,21 zł netto.

Dla zadania nr 6 – ofertę firmy PB Gniech Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Kopernika 9/2 za kwotę 1.498 000,00 zł netto.

Dla zadania nr 7 – ofertę firmy Firma Usługowo – Handlowa „Lemar” W.&M. Hartuna Spółka Jawna; ul. Drogowców 2;  83-250 Skarszewy za kwotę 1.300 000,00 zł netto.

Dla zadania nr 8 – ofertę firmy Firma Usługowo – Handlowa „Lemar” W.&M. Hartuna Spółka Jawna; ul. Drogowców 2;  83-250 Skarszewy za kwotę 1.300 000,00 zł netto.

Dla zadania nr 9 – ofertę firmy Firma Usługowo – Handlowa „Lemar” W.&M. Hartuna Spółka Jawna; ul. Drogowców 2;  83-250 Skarszewy za kwotę 1.300 000,00 zł netto.

Dla zadania nr 10 - ofertę firmy PB Gniech Sp. z o.o.; 84-200 Wejherowo; ul. Kopernika 9/2 za kwotę 1.076 753,62 zł netto

2.      Punktacja ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.

Nr zadania

Nr oferty

Cena netto oferty

Punktacja za kryterium:

Punktacja łączna

Pozycja oferty

Cena oferty

70%

Czas realizacji

25%

Gwarancja

5%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

---

---

---

---

---

---

2

1.498 000,00

70

25

5

100

1

3

---

---

---

---

---

---

4

---

---

---

---

---

---

5

---

---

---

---

---

---

2

1

---

---

---

---

---

---

2

1.500 000,00

70

25

5

100

1

3

---

---

---

---

---

---

4

---

---

---

---

---

---

5

---

---

---

---

---

---

3

1

---

---

---

---

---

---

2

1.497 000,00

65,43

25

3,57

94

2

3

1.399 220,22

70

25

5

100

1

4

---

---

---

---

---

---

5

---

---

---

---

---

---

4

1

---

---

---

---

---

---

2

---

---

---

---

---

---

3

---

---

---

---

---

---

4

1.497 000,00

70

25

5

100

1

5

---

---

---

---

---

---

5

1

---

---

---

---

---

---

2

---

---

---

---

---

---

3

1.524 395,21

68,65

25

5

98,65

1

4

1.495 000,00

70

16,35

3,57

89,92

2

5

---

---

---

---

---

---

6

1

---

---

---

---

---

---

2

---

---

---

---

---

---

3

---

---

---

---

---

---

4

1.498 000,00

70

25

5

100

1

5

Oferta został odrzucona

---

---

---

---

7

1

1.300 00,00

70

25

5

100

1

2

---

---

---

---

---

---

3

---

---

---

---

---

---

4

---

---

---

---

---

---

5

Oferta został odrzucona

---

---

---

---

8

1

1.300 00,00

70

25

5

100

1

2

---

---

---

---

---

---

3

---

---

---

---

---

---

4

---

---

---

---

---

---

5

Oferta został odrzucona

---

---

---

---

9

1

1.300 00,00

70

25

5

100

1

2

---

---

---

---

---

---

3

---

---

---

---

---

---

4

---

---

---

---

---

---

5

Oferta został odrzucona

---

---

---

---

10

1

1.300 00,00

57,98

15,38

3,57

76,93

2

2

---

---

---

---

---

---

3

1.076 753,62

70

25

5

100

1

4

---

---

---

---

---

---

5

Oferta został odrzucona

---

---

---

---

3.   W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano:

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi dla zadań ze względu na uzyskaną najwyższą liczbę punktów wynikającą z kryteriów zawartych w SIWZ.

Uzasadnienie prawne:

Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert jest zgodny z art. 91 ust. 1 ustawy

Z poważaniem