Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów oraz modernizacja sterowania obiektów istniejących

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki02.07.2013Przetarg nieograniczonyBartosz Denys
697-049-132


Michał Dudek
697-049-130

Przedmiot zamówienia

Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów oraz modernizacja sterowania obiektów istniejących

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

19.08.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28 kod 90-002 Łódź

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów oraz modernizacja sterowania obiektów istniejących”

1. Termin składania ofert: 19.08.2013r. do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert: 19.08.2013r. o godz. 10:15
3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
4. Kryteria wyboru oferty: wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny 100%
5. Wadium w wys. 20 000 zł należy złożyć do dnia: 19.08.2013r. do godz. 10:00.
6. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  • Bartosz Denys - tel. 697-049-132
  • Michał Dudek - tel. 697-049-130

Roman Filipczak - tel. 697-040-259

7. Pozostałe uwagi:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Prowadzone postępowanie ma charakter publiczny i będzie prowadzone przez zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego www.pkpenergetyka.pl uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 922, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail r.filipczak@pkpenergetyka.pl, b.denys@pkpenergetyka.pl, lub faksem 42-205-53-70 – nieodpłatnie.