Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie w 2013 r. napraw okresowych pojazdów kolejowych eksploatowanych w zakładach PKP Energetyka S.A.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala17.01.2013Przetarg nieograniczonyBartosz Antas
(022) 474 56 52
b.antas@pkpenergetyka.pl

Tomasz Paradowski
(022) 474 56 52
t.paradowski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie w 2013 r. napraw okresowych pojazdów kolejowych eksploatowanych w zakładach PKP Energetyka S.A.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S. A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

06.02.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
„Wykonanie w 2013 r. napraw okresowych pojazdów kolejowych eksploatowanych w zakładach PKP Energetyka S.A.”

I. Przedmiot zamówienia dzieli się na 4 zadania:
1) Zadanie nr 1 – Wykonanie naprawy głównej (poziomu P5) pociągu sieciowego typu PS-00 nr 13.
2) Zadanie nr 2 – Wykonanie naprawy rewizyjnej (poziomu P4) pięciu lokomotyw spalinowych typu 6D serii SM42 nr: 884, 150, 821, 222, 1011.
3) Zadanie nr 3 – Wykonanie naprawy głównej (poziomu P5) żurawia kolejowego typu EDK-80/1 nr 190.
4) Zadanie nr 4 – Wykonanie naprawy rewizyjnej (poziomu P4) trzech żurawi kolejowych typu EDK-80/3 nr: 942, 607, 685.
II. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: – sukcesywnie od I do III kwartału 2013 r.
III. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU-021/55611/1-4/13.
IV. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie otrzymać pocztą elektroniczną lub odebrać
w pokoju nr 105, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
V. Kryteriami oceny ofert jest cena oraz czas realizacji zamówienia.
VI. Termin i miejsce składania ofert – do godz. 10:30 dnia 06 lutego 2013 r. na adres: PKP Energetyka S. A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
VII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU-021/55611/1-4/13.
VIII. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
IX. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
X. Kwota wadium wynosi:
1) dla zadania nr 1: 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100).
2) dla zadania nr 2: 87.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100).
3) dla zadania nr 3: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
4) dla zadania nr 4: 18.000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100).
XI. Zastosowane zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
w postaci zatrzymania 10% wynagrodzenia umownego brutto.
XII. W sprawach związanych z uzyskaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kontaktować się z p. Bartosz Antas tel. (022) 474 56 52; e-mail: b.antas@pkpenergetyka.pl lub
z p. Tomasz Paradowski - tel. (022) 474 56 52, e-mail: t.paradowski@pkpenergetyka.pl.