Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie w systemie projektuj i buduj modernizacji budynku PT Głowno wraz z obiektami towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki07.08.2013Przetarg nieograniczonyMarek Chojnacki
(0-42) 205-55-42
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie w systemie projektuj i buduj modernizacji budynku PT Głowno wraz z obiektami towarzyszącymi

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
28.08.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka  S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie w systemie projektuj i buduj modernizacji budynku PT Głowno wraz z obiektami towarzyszącymi”.

1.     Termin składania ofert:  28. 08.2013.r. do godz. 15:00

2.     Termin realizacji usługi: 30. 09. 2014.  r.

3.     Oferty należy składać w:siedziba zamawiającego (sekretariat)

4.     Kryteria wyboru oferty:

a)     wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny -90%                 

(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

b)     okres gwarancji na wykonaną usługę – współczynnik wagowy oceny - 10%
(10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy).

5.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej.      

 Wadium w wys. 5 000 zł   należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 28.08.2013. r. do godz. 15:00.

6.     Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Marek Chojnacki.

Pok. Nr. 901

                      Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilnoprawny – w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.