Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie wykonawcy remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjno - warsztatowym Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Stargardzie Szczecińskim

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski17.09.2013Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
091 471 13 32
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjno - warsztatowym Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Stargardzie Szczecińskim

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
01.10.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 NIP 526-25-42-704                Oddział w Warszawie - Usługi  Zakład Pomorski, 70 - 221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8D, woj. Zachodniopomorskie.

tel. 091 471 13 32,  fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„Wyłonienie wykonawcy remontu  pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjno - warsztatowym Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Stargardzie Szczecińskim ul. Składowa 8.dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin."

  1. Termin składania ofert: 01.10.2013 do godz. 10:00
  2. Termin realizacji: do 30.11.2013 r.
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Specyfikację można pobrać ze strony www.pkpenergetyka.pl (zakładka przetargi). Kryteria wyboru ofert:

  cena                                     -  80%

 doświadczenie                      -  20%

  1. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami

Adam Kubieniec

       nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408  

       e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

       Piotr Gębski

       nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.

       e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl

8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

  
    
    
    
    
ZAKŁAD POMORSKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE                     CYWILNO-PRAWNYM „ WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – WARSZTATOWYM SEKCJI EZSZ STARGARD SZCZ. UL. SKŁADOWA 8” DLA POTRZEB ZAKŁADU POMORSKIEGO.    


                               POWIADOMIENIE                                                                                                                                                                    O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                                                                                                 O CHARAKTERZE CYWILNO - PRAWNYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Pomorski                                                                                                                                                                               ul. Czarnieckiego 8D                                                                                                                                                                           70 – 221 Szczecin


INFORMUJEMY

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: „Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjno – warsztatowym Sekcji EZSZ Stargard Szcz. ul. Składowa 8”, dla realizacji zadania  wybrana została oferta firmy:   
                                                                                                                                                                   Wielobranżowe Usługi Budowlane Andrzej Romaniecki ul. Krasińskiego 82U/27, 74 – 101 Gryfino, za cenę netto: 42 030,92 zł. warunki gwarancji – 60 m - cy, warunki płatności – 21 dni,  termin wykonania – do 30.11.2013 r.

Dziękujemy wszystkim ofertom.