Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie wykonawcy remontu budynku stacji transformatorowej w Białogardzi ul. Chocimska

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski02.09.2013Przetarg nieograniczonyAdam Kubieniec
697 041 408
a.kubieniec@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy remontu budynku stacji transformatorowej w Białogardzi ul. Chocimska

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
16.09.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

00-681 Warszawa  ul. Hoża 63/67

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 NIP 526-25-42-704                Oddział w Warszawie - Usługi  Zakład Pomorski, 70 - 221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8D, woj. Zachodniopomorskie.

tel. 091 471 13 32,  fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o charakterze cywilno-prawnym na:

„wyłonienie wykonawcy remontu budynku stacji transformatorowej w Białogardzie ul. Chocimska” dla Zakładu Pomorskiego ul. Czarnieckiego 8,70 – 221 Szczecin.

  1. Termin składania ofert: 16.09.2013 do godz. 10:00
  2. Termin realizacji: do 31.10.2013 r.
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Specyfikację można pobrać ze strony www.pkpenergetyka.pl (zakładka przetargi). Kryteria wyboru ofert:

  cena                                     -  80%

 doświadczenie                      -  20%

  1. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami

Adam Kubieniec

       nr tel. 091 471 13 32, kom. 697 041 408  

       e-mail: a.kubieniec@pkpenergetyka.pl

       Piotr Gębski

       nr tel. 091 471 13 22, kom. 697 041 692.

       e-mail: p.gebski@pkpenergetyka.pl

8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ.

Wynik postępowania

  
ZAKŁAD POMORSKI – WYNIK PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO-PRAWNYM „ REMONT BUDYNKU STACJI TRANSFORMATOROWEJ W BIAŁOGARDZIE UL. CHOCIMSKA” DLA POTRZEB ZAKŁADU POMORSKIEGO.    


POWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O CHARAKTERZE CYWILNO - PRAWNYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8D 70 – 221 Szczecin


INFORMUJEMY

 W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.:                            „Remont budynku stacji transformatorowej w Białogardzie ul. Chocimska”, dla realizacji zadania:                                                                                                                                                                            Remont budynku stacji transformatorowej w Białogardzie ul. Chocimska  wybrana została oferta firmy:                  Usługi Budowlane Olton Ryszard Trzynik 19/2, 78-123 Siemyśl,  za cenę netto: 49 026,47 zł.  warunki gwarancji – 60 m-cy, warunki płatności – 21 dni,  termin wykonania – do 31.10.2013 r.


Dziękujemy wszystkim oferentom.